ספחת רובדית 28.06.2018

השוואת יעילות ובטיחות של חוסמי אינטרלויקין שונים לטיפול בספחת רובדית בינונית עד חמורה

מטה אנליזה של 24 מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית חשפה את נתוני היעילות והבטיחות של מספר תרופות הפועלות על ידי חסימת אינטרלויקין 12, 17 ו/או 23 ומצאה כי תרופות אלו בעלות יעילות גבוהה לטיפול בספחת רובדית בינונית עד חמורה, עם פרופיל בטיחות נסבל

מטרת הסקירה השיטתית והמטה-אנליזה שלהלן היתה לנתח באופן שיטתי את היעילות והבטיחות של חוסמי אינטרלויקין 12/23, אינטרלויקין 17 וחוסמים בררניים של אינטרלויקין 23, בטיפול בספחת רובדית בינונית עד חמורה.

במטה-אנליזה נכללו 24 מחקרים מבוקרי-אינבו עם הקצאה אקראית. בהשוואה לאינבו, הסיכונים היחסיים (risk ratios - RR) להשגת שיפור של 75% במדד השטח וחומרת הספחת (Psoriasis Area and Severity Index – PASI75) או השגת ציון 0 או 1 בהערכה גלובלית של רופא או חוקר (IGA/PGA) היו 20.20 (95% רווח בר סמך: 13.82-29.54, p<0.00001) ו-14.55 (10.42-20.31, p<0.00001) עבור אוסטקינומאב (Ustekinumab - Stelara) במינון 45 מ"ג; 17.65 (12.38-25.17, p<0.00001) ו-26.13 (16.05-42.53, p<0.00001) עבור סקוקינומאב (Secukinumab - Cosentyx) במינון 300 מ"ג; 15.36 (10.76-21.94, p<0.00001) ו-20.91 (12.82-34.13, p<0.00001) עבור סקוקינומאב במינון 150 מ"ג; 18.22 (10.63-31.23, p<0.00001) ו-18.82 (10.36-34.16, p<0.00001) עבור איקסקיזומאב (Ixekizumab - Taltz) במינון 80 מ"ג אחת לארבעה שבועות; 19.83 (11.07-35.52, p<0.00001) ו-20.41 (11.01-37.81, p<0.00001) עבור איקסקיזומאב במינון 80 מ"ג אחת לשבועיים; 14.79 (9.86-22.16, p<0.00001) ו-21.93 (15.52-31.01, p<0.00001) עבור ברודלומאב (Brodalumab - Siliq) במינון 210 מ"ג; 11.55 (7.77-17.18, p<0.00001) ו-16.59 (11.72-23.49, p<0.00001) עבור ברודלומאב במינון 140 מ"ג; 12.40 (8.87-17.34, p<0.00001) ו-10.84 (7.91-14.85, p<0.00001) עבור גוסלקומאב (Guselkumab - Tremfya) במינון 100 מ"ג; 11.45 (7.45-17.58, p<0.00001) ו-10.97 (6.44-18.69, p<0.00001) עבור טילדרקיזומאב (Tildrakizumab - Ilumya) במינון 200 מ"ג ו-11.02 (7.17-16.93, p<0.00001) ו-10.03 (6.45-15.59, p<0.00001) עבור טילדרקיזומאב במינון 100 מ"ג. תוצאות דומות נצפו עבור 90PASI.

הבטיחות היתה משביעת רצון עבור כל אחת מהתרופות בכל מינון שנבדק, אך נצפה סיכון מעט יותר גבוה להפסקת הטיפול עקב רעילות בקרב מטופלים שקיבלו איקסקיזומאב בהשוואה לאינבו.

אוסטקינומאב (סטלרה), סקוקינומאב (קוסנטיקס), איקסקיזומאב (טאלץ), ברודלומאב (סיליק), גוסלקומאב (טרמפיה) וטילדרקיזומאב (אילומיה) היו בעלי יעילות גבוהה ונסבלו היטב כאשר שימשו לטיפול בספחת רובדית בינונית עד חמורה.

מקור: 

J Dermatolog Treat. 2018 Mar 13:1-37. doi: 10.1080/09546634.2017.1422591. [Epub ahead of print]
A Systematic Review and Meta-Analysis of the Efficacy and Safety of the Interleukin (IL)-12/23 and IL-17 Inhibitors Ustekinumab, Secukinumab, Ixekizumab, Brodalumab, Guselkumab, and Tildrakizumab for the Treatment of Moderate to Severe Plaque Psoriasis.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מדד שטח וחומרת הספחת,  75PASI,  90PASI,  הערכת רופא גלובלית,  הערכת חוקר גלובלית,  PGA,  IGA,  אוסטקינומאב,  סטלרה,  סקוקינומאב,  קוסנטיקס,  איקסקיזומאב,  טאלץ,  ברודלומאב,  סיליק,  גוסלקומאב,  טרמפיה,  טילדרקיזומאב,  אילומיה,  פרופיל בטיחות
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו