COPD 04.07.2018

רמות NO ננשפות קשורות בסיכון מוגבר להתקפי COPD

החוקרים בדקו האם עלייה מתמדת של חנקן חד-חמצני (NO) באוויר הננשף (FeNO) במהלך מעקב יכולה לזהות קבוצה של חולי COPD בסיכון גבוה להתקף חריף

מניעה של הישנות התקפים חריפים של מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) הינה מטרה טיפולית חשובה. החוקרים שיערו כי עלייה מתמדת של חנקן חד-חמצני (NO) באוויר הננשף (FeNO) במהלך מעקב יכולה לזהות קבוצה של חולי COPD הנמצאים בסיכון גבוה להתקף חריף.

על מנת לבחון השערה זו החוקרים מדדו רמות FeNO באופן פרוספקטיבי ב-226 חולי COPD שאינם מאושפזים אשר היו יציבים קלינית בתחילת המחקר ובמהלך מעקב לאחר 6 ו-12 חודשים. בוצע ריבוד חולים על פי מספר הביקורים עם FeNO השווה או גדול מ-20ppb.

FeNO היה קטן מ-20ppb בשלוש הביקורות ב-44.2% מהחולים, 29.6% מהחולים בביקורת הראשונה ו-26.1% מהחולים בביקורת השנייה או השלישית. המשתתפים בשלוש תת-קבוצות אלו סבלו משיעור גבוה יותר של התקפי COPD חריפים במהלך תקופת המעקב (0.67, 0.91 ו-1.42, בהתאמה; p<0.001).

לאחר תקנון לגורמים מבלבלים אפשריים יחס הסיכונים עבור התקפי COPD חריפים היה גבוה יותר בקבוצה האחרונה (1.579, רווח בר-סמך 95%: 1.049-2.378; p=0.029). באופן דומה, הזמן עד התקף COPD בינוני או קשה היה קצר יותר בחולים אלו. החוקרים לא מצאו קשר בין רמות FeNO ואאוזינופילים בדם.

מסקנת החוקרים היא כי רמות FeNO השוות או גבוהות מ-20ppb באופן מתמיד בחולים עם COPD יציבה קלינית קשורים בסיכון גבוה באופן מובהק סטטיסטית להתקפי COPD חריפים.

מקור: 

Alcázar-Navarrete, B. et al.  (2018) European Respiratory Journal. 51, 1701457

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  התקפים,  FeNO,  ppb
תגובות