מטרת מחקר זה היתה לבחון את הערך המנבא של ציון מבוסס MRI חדש, עבור תוצאים נוירו-התפתחותיים בגיל שנתיים ובגיל בית ספר בילדים שנולדו במועד עם אנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית אשר טופלו באמצעות היפותרמיה.

מחקר רטרוספקטיבי זה כלל שלוש עוקבות של ילדים שנולדו בשבוע הריון מאוחר משבוע 36 וטופלו באמצעות היפותרמיה.

כלל המשתתפים ביצעו בדיקת MRI בשבועות הראשונים לחיים. סולם ה-MRI כלל שלושה תת-סולמות: חומר אפור עמוק, חומר לבן/קורטקס וצרבלום. תוצאים שליליים עיקריים הוגדרו כתמותה, שיתוק מוחין, ציון Bayley Scales of Infant and Toddler Development, third edition, motor or cognitive  הקטן מ-85 בגיל שנתיים או מנת משכל בגיל בית ספר הקטנה מ-85.

בעוקבה 1 (97 ילדים) ועוקבה 2 (76 ילדים) תת-סולם החומר האפור נמצא כמנבא עצמאי של תוצאים שליליים בגיל שנתיים (עוקבה 1, יחס סיכויים: 1.6; רווח בר-סמך 95%: 1.1-1.6; עוקבה 2, יחס סיכויים: 1.4; רווח בר-סמך 95%: 1.2-1.6) וגיל בית ספר (עוקבה 1, יחס סיכויים: 1.3; רווח בר-סמך 95%: 1.2-1.5; עוקבה 2, יחס סיכויים: 1.3; רווח בר-סמך 95%: 1.1-1.6). סולמות החומר הלבן והצרבלום לא הוסיפו ערך מנבא.

הערך המנבא החיובי, הערך המנבא השלילי והאזור מתחת לעקומה של תת-סולם החומר האפור היו גדולים מ-0.83 בשתי העוקבות בעוד שהסגוליות הייתה מעל 0.91 בעוד שהרגישות השתנתה בין העוקבות.

מסקנת החוקרים היא כי סולם MRI חדש, הכולל הדמיית דיפוזיה ומעריך אזורים מוחיים בעלי חשיבות בתינוקות המטופלים בהיפותרמיה לאחר אספיקציה פרי-נטלית, הינו בעל ערך מנבא עבור תוצאים בגיל שנתיים ובגיל בית ספר.

מקור: 

Weeke, L.C. et al. (2017) The Journal of Pediatrics. 192, 33

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  MRI,  ערך מנבא,  חומר אפור,  אספיקציה,  היפותרמיה טיפולית,  תוצאים נוירו-התפתחותיים