קרצינומה של דרכי המרה 08.07.2018

ביו-מרקרים חלבוניים לאבחון מחלת כבד כרונית וקרצינומה של דרכי המרה

מחקר חדש, שהתבצע בספרד והתפרסם בכתב העת Hepatology, ביקש לאתר ביו-מרקרים חדשים לאבחון קרצינומה של דרכי המרה וקרצינומה הפטו-צלולארית

קרצינומה של דרכי המרה (Cholangiocarcinoma, CCA) היא קבוצה הטרוגנית של סרטנים בדרכי המרה בעלי פרוגנוזה גרועה. מחלות שונות, כדוגמת Primary Sclerosing Cholangitisי(PSC), מהוות גורמי סיכון.

בשיטות לא-פולשניות קשה להבדיל בין CCA תוך-כבדי וקרצינומה הפטו-צלולארית (Hepatocellular carcinoma, HCC). לפי שעה, לא קיימות ביו-מרקרים מדויקים לאבחון PSC, CCA ו-HCC. מחקר חדש, שהתבצע בספרד והתפרסם בכתב העת Hepatology, ביקש לאתר ביו-מרקרים חדשים לאבחון של מחלות אלו.

במחקר, בודדו וזיקולות חוץ-תאיות בסרום (serum extracellular vesicles, יEV) ממטופלים עם CCA ,(n=43) PSCי(n=30) או HCCי(n=29) וממטופלים בריאים (ביקורת, n=32). לאחר מכן, החוקרים אפיינו את תכולת החלבון של וזיקולות אלו.

נתונים סטטיסטיים: באמצעות nanoparticle tracking analysis, מצאו שריכוז ה-EV  בסרום של מטופלים עם HCC הינו גבוה יותר מאשר בשאר הקבוצות. בדיקת המורפולוגיה, הגודל והמרקרים של וזיקולות אלו הצביעה על כך שרוב ה-EV בסרום היו אקסוזומים (exosomes). אפיון הפרוטאום, על ידי ספקטרומטר מסה, חשף שישנם מספר חלבונים אשר מבוטאים בצורה שונה בקבוצות השונות. חלק מחלבונים אלו הציגו ערכים אבחנתיים גבוהים בבדיקת maximum area under the receiver operating curve, לדוגמא ערך של 0.878 בהשוואת CCA לקבוצת הביקורת, 0.905 בהשוואת CCA בשלבים I-II  לביקורת, 0.789 בהשוואת PSC לביקורת, 0.796 בהשוואת CCA ל-PSC,י0.904 בהשוואת HCC לביקורת, ו-0.894 בהשוואת CCA תוך-כבדי ל-HCC.

אנליזה פרוטאומית של ה-EV מתאי CCA הומאניים in vitro הדגימה הימצאות עשירה של חלבונים אונקוגניים בהשוואה ל-EV מכולנגיוציטים תקינים. השתלה אורתוטופית (orthotopic implantation) של תאי CCA  הומאניים בכבד של עכברים immunodeficient הביאה לשחרור EV לסרום שהכילו מספר חלבונים אונקוגניים הומאניים.

סיכום: לאור הממצאים קובעים החוקרים שהחתימות הפרוטאומיות (proteomic signatures) שנמצאו בוזיקולות החוץ-תאיות בסרום של מטופלים עם CCA, PSC ו-HCC  יכולות באופן פוטנציאלי להוות כלי אבחנתי שימושי בעתיד.

מקור:

Arbelaiz, A., Azkargorta, M., Krawczyk, M., Santos-Laso, A., Lapitz, A., Perugorria, M. J., Erice, O., Gonzalez, E., Jimenez-Agüero, R., Lacasta, A., Ibarra, C., Sanchez-Campos, A., Jimeno, J. P., Lammert, F., Milkiewicz, P., Marzioni, M., Macias, R. I.R., Marin, J. J.G., Patel, T., Gores, G. J., Martinez, I., Elortza, F., Falcon-Perez, J. M., Bujanda, L. and Banales, J. M. (2017), Serum extracellular vesicles contain protein biomarkers for primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma. Hepatology, 66: 1125–1143. doi:10.1002/hep.29291

נושאים קשורים:  מחקרים,  PSC,  HCC,  Cholangiocarcinoma,  ביומרקר
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות