אי-ספיקת אדרנל 15.07.2018

השפעת הטיפול עם הידרוקורטיזון בחולים באי-ספיקת אדרנל

האם התזמון והפרמקוקינטיקה של טיפול באמצעות גלוקוקורטיקואידים משפיע על המטבוליזם ועל המערכת החיסונית בחולים באי-ספיקת אדרנל

בלוטת האדרנל. הדמיה

טיפול מקובל בחולים עם אי-ספיקת אדרנל כולל מתן גלוקוקורטיקואידים מספר פעמים ביום וקושר לעלייה במשקל ואי-תקינות מטבולית. הטיפול האופטימלי בחולים אלה נמצא בדיון ער מכיוון שהממצאים שהושגו במחקרים עד כה אינם חד-משמעיים. במחקר זה ביקשו החוקרים לקבוע האם התזמון והפרמקוקינטיקה של טיפול באמצעות גלוקוקורטיקואידים משפיע על המטבוליזם ועל המערכת החיסונית בחולים באי-ספיקת אדרנל.

מחקר זה הינו מחקר חד-סמיות בעל הקצאת חולים אקראית שנערך ב-2 בתי חולים אוניברסיטאיים באיטליה. חולים מתאימים הוגדרו כסובלים מאי-ספיקת אדרנל בני 18-80 שמטופלים בטיפול גלוקוקורטיקואידי מקובל ושמצבם יציב ב-3 החודשים האחרונים טרם המחקר, לכל הפחות. החולים הוקצו באופן אקראי (1:1) באמצעות מחשב ששקלל גם את סוג אי-הספיקה ואת ה-BMI שלהם ל-2 קבוצות: אלו שהמשיכו בטיפול המקובל ואלו שקיבלו מנה תואמת של הידרוקורטיזון בעל שחרור מותאם אחת ליום. מעריכי התוצאות לא היו מודעים לאופן הקצאת החולים.

התוצאה העיקרית הייתה שינוי משקל הגוף מתחילת הטיפול ועד 24 שבועות מתחילתו. התוצאות המשניות כללו את פרופיל תאי מערכת החיסון, פגיעות לזיהומים ואיכות החיים. ניתוח היעילות כלל את כל החולים שקיבלו לפחות מנה אחת של התרופה שנבחנה. מספר הרישום של המחקר ב-ClinicalTrials.gov הוא NCT02277587.

בין 1.3.2014 ו-30.6.2016 הוקצו באופן אקראי 89 חולי אי-ספיקת אדרנל להמשך טיפול סטנדרטי (n=43) או למעבר למנה אחת ביום של הידרוקורטיזון בעל שחרור מותאם (n=46). לאחר 24 שבועות מתחילת הטיפול הייתה הירידה במשקל עדיפה בקבוצה שקיבלה טיפול בהידרוקורטיזון בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי (-2.1 ק"ג [רווח בר-סמך 95% [-0.3 – (-4.3) לעומת 1.9 ק"ג [3.9 – (-0.1)]; השינוי בטיפול -4.0 ק"ג, רווח בר- סמך 95% -1.1 – (-6.9) ; p=0.008).

בנוסף, חולים שהוקצו לקבוצה שטופלה בהידרוקורטיזון התאפיינו בפרופילים חיסוניים נורמליים יותר, פגיעות פחותה לזיהומים ואיכות חיים משופרת לעומת הקבוצה שטופלה בגלוקוקורטיקואידים.

החוקרים לא מצאו הבדל בתדירות או בחומרת תופעות הלוואי בין 2 הקבוצות אם כי סכום נמוך יותר של זיהומי דרכי אוויר עליונות נצפה בקבוצה שטופלה בהידרוקורטיזון אחת ליום (17 לעומת 38; p=0.016). רוב תופעות הלוואי היו מתונות. 3 אירועים חמורים תועדו בכל אחת מהקבוצות כאשר אחד מהאירועים, ארטריטיס שהתרחש בקבוצה שקיבלה הידרוקורטיזון, ניתן לייחס לתרופה.

החוקרים מציינים שחולי אי-ספיקת אדרנל שמקבלים טיפול מקובל בגלוקוקורטיקואידים מספר פעמים ביום מציגים מצב פרו-דלקתי ומערכת חיסון מוחלשת. הערכתם היא ששימור מחזור צירקדיאני פיזיולוגי באמצעות מתן הידרוקורטיזון אחת ליום מסייע בהפחתת משקל הגוף, בנרמול הפרופיל התאי של מערכת החיסון, בהפחתת הפגיעות לזיהומים חוזרים ובשיפור איכות החיים בחולים אלו.

מקור: 

Isidori, A.M. et al. (2017) The Lancet Diabetes & Endocrinology. 6 (3)

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי-ספיקת אדרנל,  סטרואידים,  הידרוקורטיזון,  גלוקוקורטיקואידים,  שעון צירקדיאני
תגובות