היפוך חשמלי 24.07.2018

היפוך חשמלי בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים

כ-1,500 מטופלים עם פרפור פרוזדורים עמדו לעבור היפוך חשמלי וקיבלו טיפול בנוגדי קרישה במשך עד 48 שעות לפני שהוקצו אקראית לקבלת אפיקסבן (אליקוויס) או הפרין/אנטגוניסט לוויטמין K. למרות שנמצאו הבדלים בין התרופות בשיעורי הדימומים, שיעור אירועים אלו היו נמוך מאוד עם שני סוגי הטיפול

אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)
אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)

המטרה העיקרית של מחקר EMANATE היתה להשוות בין אפיקסבן (Apixaban - Eliquis) להפרין (Heparin) או לאנטגוניסט לוויטמין Kי(vitamin K antagonist - VKA) בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation - AF) שטופלו בנוגדי קרישה במשך ≤48 שעות לפני שהוקצו אקראית לאפיקסבן או להפרין/VKA, אשר עמדו לעבור היפוך חשמלי (cardioversion).

1,500 מטופלים הוקצו אקראית לקבלת אפיקסבן או הפרין/VKA. המינון של אפיקסבן ירד מ-5 מ"ג פעמיים ביום (BID) ל-2.5 מ"ג BID בקרב מטופלים שעונים על שניים מהקריטריונים: גיל 80 ומעלה, משקל עד 60 ק"ג או רמות קריאטינין בדם של 133 מיקרומול/ליטר ומעלה. על מנת לזרז את ההיפוך, ניתנה הרשאה לבצע דימות (CT או TEE לאיתור קרישי דם בעלייה השמאלית) ו/או מתן מינון העמסה של 10 מ"ג אפיקסבן (עם טיטור עד 5 מ"ג), לפי שיקול דעתו של החוקר. תוצאי היעילות העיקריים היו שבץ, תסחיף מערכתי ומוות. תוצאי הבטיחות העיקריים היו דימום כבד ודימום בעל משמעות קלינית שאינו כבד (clinically relevant, non-major - CRNM).

בוצעו 1,038 הפיכות פעילות ו-300 הפיכות ספונטניות; 162 מטופלים לא עברו הפיכה חשמלית. דימות בוצעה בקרב 855 מטופלים ו-342 קיבלו מינון העמסה של אפיקסבן. בהשוואה בין אפיקסבן להפרין/VKA במערך הניתוח המלא, אירעו 0/753 לעומת 6/747 אירועי שבץ (סיכון יחסי [relative risk - RR]:י0, 95% רווח בר סמך: 0-0.64; p נומינלי = 0.015), לא אירעו תסחיפים מערכתיים והיו שני מקרים לעומת מקרה מוות יחיד (RR:י1.98, 0.19-54.00; p נומינלי >0.999). באוכלוסיית הבטיחות, אירעו 3/735 לעומת 6/721 מקרים של דימום כבד (RR:י0.49, 0.10-2.07, p נומינלי = 0.338) ו-11 לעומת 13 אירועי דימום CRNMי(RR:י0.83, 0.34-1.89, p נומינלי = 0.685). תחת דימות, 60/61 מטופלים עם פקקת המשיכו בטיפול אליו הוקצו וכולם (61 מטופלים) לא חוו את האירועים שנבחנו.

שיעורי השבץ, תסחיפים מערכתיים, מקרי מוות ודימום היו נמוכים בקרב מטופלים שעברו היפוך חשמלי, הן תחת טיפול עם אפיקסבן (אליקוויס) והן תחת טיפול עם הפרין/VKA.

מקור: 

Eur Heart J. 2018 Apr 6. doi: 10.1093/eurheartj/ehy148. [Epub ahead of print]
Apixaban compared to heparin/vitamin K antagonist in patients with atrial fibrillation scheduledfor cardioversion: the EMANATE trial.
Ezekowitz MD1,2,3, Pollack CV Jr4, Halperin JL5, England RD6, VanPelt Nguyen S6, Spahr J4, Sudworth M7, Cater NB8, Breazna A8, Oldgren J9, Kirchhof P10.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר EMANATE,  נוגדי קרישה,  אפיקסבן,  אליקוויס,  הפרין,  אנטגוניסט לוויטמין K,  פרפור פרוזדורים,  לשבץ,  תסחיף מערכתי,  דימום,  מוות