סרטן ערמונית גרורתי 30.07.2018

הישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית בקרב מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס

מחקר שהשווה בין אנזלוטמיד (אקסטנדי) לאינבו בטיפול בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס בקרב מטופלים שלא נחשפו לכימותרפיה מצא במספר ניתוחי רגישות כי אנזלוטמיד הפחית בעשרות אחוזים את הסיכון לתמותה. כמו כן, הישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית נבחנה כסמן אפשרי להערכת הטיפול והיא נמצאה קשורה באופן חיובי להישרדות הכללית

פיתוח תרופות לטיפול בסרטן ערמונית עמיד לסירוס (castration-resistant prostate cancer - CRPC) הוגבל עקב העדר תוצאים עיקריים עם שייכות קלינית במחקרים, פרט להישרדות כללית. הישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית (Radiographic progression-free survival), כפי שהוגדרה על ידי קבוצת העבודה 2 למחקרים קליניים בסרטן הערמונית (Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 2 – PCWG2), מועמדת להיות תוצא עיקרי המייצג יתרון קליני משמעותי למטופלים. מטרת המחקר שלהלן היתה להציג את חוסן ההגדרה של PCWG2 ולבחון את הקשר שבין הישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית להישרדות הכללית.

מחקר PREVAIL היה מחקר שלב III, מבוקר-אינבו, כפול-סמיות, רב-מרכזי ועם הקצאה אקראית, אשר גייס 1,717 גברים עם CRPC גרורתי (mCRPC) שלא נחשפו קודם לכימותרפיה החל מספטמבר 2010 ועד ספטמבר 2012. הנתונים נותחו בנובמבר 2016. המטופלים הוקצו אקראית ביחס 1:1 לאנזלוטמיד במינון 160 מ"ג או לאינבו עד להתקדמות המחלה שאומתה רדיוגרפית או עד לאירוע הקשור לשלד ותחילת טיפול כימותרפי ציטוטוקסי או תרופת מחקר (investigational agent) לטיפול בסרטן הערמונית. ניתוחי רגישות (Sensitivity analyses - SAs) של ההישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית בוצעו באמצעות חתך הנתונים הסופי להישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית (מאי 2012; 439 אירועים; SA-1) ונקודת חתך הביניים לנתוני ההישרדות הכללית (ספטמבר 2013; 540 אירועים; SA-2).יSAs נוספים שהשתמשו בהישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית בהערכת החוקרים מחתך הנתונים הסופי להישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית העריכו את ההשפעה של אירועים הקשורים לשלד (SA-3), התקדמות קלינית (SA-4), סקירת אימות להתקדמות המחלה ברקמות רכות (SA-5) וכל מקרי המוות ללא קשר למשך הזמן לאחר הפסקת טיפול המחקר (SA-6). הקשרים בין ההישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית בהערכת החוקרים (SA-2) לבין ההישרדות הכללית חושבו באמצעות מקדם ספירמן (ρ) ומקדם קנדל (τ) על ידי קופולת קלייטון (Clayton copula).

בקרב 1,717 משתתפי המחקר (גיל ממוצע: 72.0 שנים [טווח: 43.0-93.0] בזרוע האנזלוטמיד ו-71.0 שנים [42.0-93.0] בזרוע האינבו), אנזלוטמיד הפחית באופן מובהק את הסיכון להתקדמות רדיוגרפית או למוות בכל ה-SAs, עם יחסי סיכון (hazard ratios – HRs) של 0.22 ל-SA-1י(95% רווח בר סמך: 0.18-0.27), 0.31 ל-SA-2י(0.27-0.35), 0.21 ל-SA-3י(0.18-0.26), 0.21 ל-SA-4י(0.17-0.26), 0.23 ל-SA-5י(0.19-0.30) ו-0.23 ל-SA-6י(0.19-0.30) (p<0.001 עבור כולם). הקשרים בין ההישרדות ללא התקדמות רדיולוגית וההישרדות הכללית בקרב מטופלים שקיבלו אנזלוטמיד היו 0.89 (95% רווח בר סמך: 0.86-0.92) לפי מקדם ספירמן ו-0.72 (0.68-0.77) לפי מקדם קנדל.

ניתוחי רגישות במחקר PREVAIL הראו את החוסן של הגדרת PCWG2 להישרדות ללא התקדמות רדיולוגית באמצעות מדדים נוספים להתקדמות. היתה התאמה בין הסקירה המרכזית לסקירת החוקרים וקשר חיובי בין ההישרדות ללא התקדמות רדיולוגית וההישרדות הכללית בקרב מטופלים שטופלו עם אנזלוטמיד (אקסטנדי).

מקור: 

JAMA Oncol. 2018 Mar 8. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.5808. [Epub ahead of print]
Radiographic Progression-Free Survival as a Clinically Meaningful End Point in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: The PREVAIL Randomized Clinical Trial.
Rathkopf DE1, Beer TM2, Loriot Y3, Higano CS4, Armstrong AJ5, Sternberg CN6, de Bono JS7, Tombal B8, Parli T9, Bhattacharya S10, Phung11, Krivoshik A12, Scher HI1, Morris MJ1.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית עמיד לסירוס,  תוצא עיקרי,  הישרדות ללא התקדמות רדיוגרפית,  הישרדות כללית,  אנזלוטמיד,  אקסטנדי,  מחקר PREVAIL,  PCWG2,  ניתוח רגישות
תגובות