סדר הטיפול 30.07.2018

סדר הטיפול באבירטרון (זייטיגה) ואנזלוטמיד (אקסטנדי)

מחקר רטרוספקטיבי שבחן את השימוש העוקב באבירטרון (זייטיגה) ואנזלוטמיד (אקסטנדי) או אנזלוטמיד ואחריו אבירטרון, מצא כי לסדר הטיפול אין כלל השפעה על ההישרדות הכללית וברוב המקרים, פרט ליתרון ניכר לאנזלוטמיד כטיפול קו שני, אינו משפיע גם על ההישרדות ללא התקדמות

אבירטרון (Abiraterone - Zytiga) ואנזלוטמיד (Enzalutamide - Xtandi) נמצאים בשימוש גובר בקרב מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס (metastatic castration-resistant prostate cancer - mCRPC) שלא נחשפו לכימותרפיה, עקב יעילותם והרעילות העדיפה שלהם. עם זאת, הסדר בו יש לתת את התרופות הללו לא נקבע עד עתה.

במחקר זה נסקרו רטרוספקטיבית רשומות של מטופלים עם mCRPC שלא נחשפו לכימותרפיה, אשר קיבלו טיפול עוקב עם אבירטרון ואחריו אנזלוטמיד (אבירטרון-אנזלוטמיד) או להפך (אנזלוטמיד-אבירטרון). שיעורי התגובה באנטיגן הספציפי לערמונית (PSA) (שהוגדרו כירידה של ≥50% ב-PSA מקו הבסיס), הישרדות ללא התקדמות בקו הראשון, הישרדות ללא התקדמות בקו השני והישרדות משולבת ללא התקדמות (מוגדרת כהישרדות ללא התקדמות בקו הראשון ובקו השני יחד) וההישרדות הכללית הושוו בין שתי הקבוצות.

בסך הכל, 97 מטופלים קיבלו טיפול עוקב עם אבירטרון ואנזלוטמיד: 50 מטופלים היו בקבוצת האבירטרון-אנזלוטמיד ו-47 היו בקבוצת האנזלוטמיד-אבירטרון. שיעור תגובת ה-PSA לקו הטיפול הראשון לא היה שונה באופן מובהק בין אבירטרון (48%) לאנזלוטמיד (51%) (p=0.840). עם זאת, נצפה הבדל מובהק בשיעור תגובת ה-PSA לקו הטיפול השני (אבירטרון: 6.4%, בהשוואה לאנזלוטמיד: 30%; p=0.004). חציון ההישרדות המשולבת ללא התקדמות לא היה מובהק בין שתי קבוצות הטיפול העוקב (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.71, 95% רווח בר סמך: 0.46-1.08; דירוג לוג p<0.105). לסדר הוספת הטיפול לא היתה השפעה מובהקת גם על חציון ההישרדות הכללית (HR: 0.98, 0.64-1.52; דירוג לוג p=0.834).

למעט תגובת PSA לקו הטיפול השני, לא היה הבדל מובהק בתוצאים הקליניים בין קבוצת האבירטרון-אנזלוטמיד לאנזלוטמיד-אבירטרון. תוצאות אלו עשויות לשמש כייחוס במסגרת הטיפול השגרתי, בעיקר עבור מטופלים שאינם במצב כללי מתאים לכימותרפיה.

מקור: 

Clin Genitourin Cancer. 2018 Apr;16(2):142-148. doi: 10.1016/j.clgc.2017.09.008. Epub 2017 Sep 23.
Abiraterone Followed by Enzalutamide Versus Enzalutamide Followed by Abiraterone in Chemotherapy-naive Patients With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer.
Matsubara N1, Yamada Y2, Tabata KI3, Satoh T3, Kamiya N4, Suzuki H4, Kawahara T5, Uemura H5, Yano A6, Kawakami S6, Otsuka M7, Fukasawa S7.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס,  אנזלוטמיד,  אקסטנדי,  אבירטרון אצטט,  זייטיגה,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  קו טיפול ראשון,  קו טיפול שני