יתר פעילות של המערכת העצבית הסימפטטית ושינה באיכות נמוכה דווח בחולים לאחר אירוע של אוטם לבבי, אך נראה שמעכב אנזים המהפך (ACE inhibitor) יכול לשפר את השרידות לטווח-ארוך במטופלים אלו. כותבי המאמר שאפו להעריך את ההשפעה של מעכבי אנזים המהפך על הפעילות האוטונומית הלבבית (Cardiac Autonomic Activity) ודפוסי שינה מופרעים בחולדות ניידות (Ambulatory) לאחר אוטם.

הקלטות פוליסומנוגרפיות בוצעו בחולדות ביקורת (8 חולדות) ובחולדות לאחר אוטם (9 חולדות) בזמן שינה יומית רגילה לפני ואחרי טיפול ב-Captopril. ניתוח ספקטרלי של EEG ו-EMG בוצע על מנת להעריך את זמן הערות הפעיל (Active Waking – AW), זמן השינה השקטה (Quiet Sleep – QS) וזמן השינה הפרדוקסלית (Paradoxical Sleep – PS). אירועים של דום נשימה מרכזי נמדדו על ידי ניתוח נתוני ה-EMG מאזור הסרעפת. הפעילות האוטונומית הלבבית נמדדה על ידי ניתוח השינוי בקצב הלב.

תוצאות המחקר הראו שבקבוצת האוטם הלבבי, היה יחס גדול יותר של תדירות נמוכה למול תדירות גבוהה בזמן שינה שפחת באופן משמעותי לאחר הטיפול ב-Captopril, במיוחד בשלב ה-QS, בהשוואה ללפני הטיפול. התדירות של הפרעות בשינה הייתה גדולה בקבוצת האוטם לעומת קבוצת הביקורת. זמן ערות פעיל, זמן השינה הפרדוקסלית וזמן מופחת של שינה שקטה נמדדו בקבוצת האוטם בהשוואה לקבוצת הביקורת. שינויים אלו לא נראו יותר לאחר טיפול ב-Captopril. אירועים של פעילות אוטונומית לבבית היו פחותים באופן משמעותי בקבוצת האוטם הלבבי, וחזרו לרמה התקינה לאחר טיפול ב-Captopril.

לסיכום, המחקר הראה בצורה משמעותית נוכחות של שינה מקוטעת עם פעילות יתר של המערכת הסימפטטית לאחר אוטם לבבי ושטיפול ב- Captopril יכול להסדיר מצב זה ולהפוך חזרה את פעילות המערכת האוטונומית והפרעות השינה למצבם הקודם. תוצאות המחקר מציעות כי למעכבי אנזים המהפך יכולת לשפר הפרעות נשימתיות הקשורות בשינה לאחר אוטם בעזרת השבה לפעילות תקינה של המערכת האוטונומית. על בסיס מנגנון מוצע זה הציעו החוקרים לבצע מחקרים נוספים בבני אדם

מקור: 

Wei-Lun L. et al (2018). Sleep Medicine , Volume 48 , 61 – 69 https://doi.org/10.1016/j.sleep.2018.04.007

 

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוטם לבבי,  מעכבי אנזים המהפך,  מודל חיה,  מחקר ביקורת,  מערכת סימפטטית,  איכות שינה נמוכה