במחקר שהשווה בין דגימות דם ממטופלים עם קדחת השיחים לנבדקי ביקורת בריאים, נמצא כי קדחת השיחים אינה משפיעה על ספירת תאי ההרג הטבעיים מסוג T, אך היא פוגעת במספר תפקודים תאיים, כגון שגשוג, ייצור ציטוקינים וויסות הביטוי הגנטי. עם נסיגת המחלה שב התפקוד התקין של תאים אלה.

תאי הרג טבעיים אנושיים מסוג Tי(Human natural killer T cells - NTK) ידועים כתאי ויסות ו/או תאים אפקטוריים (effector) במחלות זיהומיות. עם זאת, ידוע מעט על התפקיד של תאי NKT בזיהום עם Orientia tsutsugamushi. בהתאם, מטרת המחקר שלהלן היתה לבחון את הרמה והתפקוד של תאי NKT בקרב מטופלים עם קדחת השיחים (scrub typhus).

במחקר השתתפו 62 מטופלים עם קדחת השיחים ו-62 נבדקי ביקורת בריאים. רמת ותפקוד תאי NKT מדגימות דם היקפי נמדדו באמצעות ציטומטריית זרם.

השגשוג (פרוליפרציה) של תאי NKT ויכולתם לייצר אינטרפרון (IFN) ואינטרלויקין 4 (4-IL) היו נמוכים יותר באופן מובהק בקרב מטופלים עם קדחת השיחים, בהשוואה לנבדקי הביקורת. עם זאת, רמות תאי NKT במחזור הדם היו דומות בין המטופלים לנבדקי הביקורת. רמות הביטוי של 69CD, 1-PD י(programmed death 1), 3-LAG (lymphocyte activation gene) ו-3-TIM י(T cell immunoglobulin domain and mucin domain-containing molecule) היו גבוהות יותר באופן מובהק בקרב המטופלים עם קדחת השיחים. הביטוי המוגבר של 69CD, 1-PD, 3-LAG ו-3-TIM, השגשוג הלקוי והירידה בייצור 4-IL על ידי תאי NKT שבו לסדרם בשלב ההפוגה.

מחקר זה הדגים כי תאי NKT במחזור הדם של מטופלים עם קדחת השיחים שמורים אמנם במספרם, אך התפקוד שלהם פגום. כמו כן, הליקוי בתפקוד תאי NKT חולף בשלב ההפוגה.

מקור: 

J Infect Dis. 2018 Jun 30. doi: 10.1093/infdis/jiy402. [Epub ahead of print] Dysfunction of Circulating Natural Killer T Cells in Patients with Scrub Typhus.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תאי הרג טבעיים מסוג T,  natural killer T cells,  Orientia tsutsugamushi,  קדחת השיחים,  scrub typhus,  שגשוג תאי,  אינטרפרון,  IFN,  אינטרלויקין 4,  4-IL,  69CD,  1-PD,  3-LAG,  3-TIM