אוטם שריר הלב 07.08.2018

תיקוף פרוספקטיבי של האלגוריתם 0/1-h עבור אבחון מוקדם של אוטם שריר הלב

מחקר זה נועד לבחון את היעילות והבטיחות של האלגוריתם 0/1-h באבחון אוטם שריר הלב

אוטם לבבי
אוטם לבבי

בטיחות האלגוריתם 0/1-h של האגודה האירופאית לקרדיולוגיה עבור שלילה או אבחון מהירים של אוטם שריר הלב ללא עליות מקטע STי(non-ST-segment elevation myocardial infraction, NSTEMI) תוך שימוש בטרופונין לבבי עם רגישות גבוהה (high-sensitivity cardiac troponin, hs-cTn), מוטלת בספק. מטרת מחקר זה היא לתקף את הביצועים האבחנתיים של האלגוריתם במחקר גדול רב-מרכזי.

החוקרים אספו באופן פרוספקטיבי מטופלים בשש מדינות אשר הגיעו למיון עם סימפטומים המצביעים על NSTEMI. אבחנה סופית נקבעה על ידי שני קרדיולוגים בלתי תלויים. ריכוז ה-Hs-cTnT וה-hs-cTnI בדם נמדדו בהגעה ולאחר שעה. בטיחות השלילה כומתה על ידי ערך ניבוי שלילי (NPV) עבור NSTEMI, הדיוק של האבחון על ידי ערך ניבוי חיובי (PPV), והיעילות הכללית על ידי פרופורציית המטופלים אשר מוינו לשלילה או לחיוב בתוך שעה.

ההימצאות של NSTEMI היתה 17%. בקרב 4,368 מטופלים עם מדידה סדרתית של Hs-cTnT זמינה, בטיחות השלילה (NPVי99.8%, 2,488 מתוך 2,493), דיוק האבחון (PPVי74.5%, 572 מתוך 786) והיעילות הכללית נמצאו כגבוהות על ידי הקצאת 3/4 מהמטופלים  לשלילה (57%, 2,493 מתוך 4,368) או חיוב (18%, 768 מתוך 4,368).

באופן דומה, בקרב 3,500 מטופלים עם מדידה סדרתית של hs-cTnI, בטיחות השלילה (NPVי99.7%, 1,528 מתוך 1,533), דיוק האבחון (PPVי62.3%, 498 מתוך 800), היעילות הכללית הייתה גבוהה על ידי הקצאת יותר מ-2/3 מהמטופלים לשלילה (44%, 1,533 מתוך 3,500 או לחיוב 23%, 800 מתוך 3,500). בטיחות מצוינת אושרה על ידי ניתוח סטטיסטי רב-קבוצתי אשר כלל מטופלים שהגיעו מוקדם (<3 שעות) לאחר התחלת כאב החזה.

לסיכום, האלגוריתם 0/1-h המשתמש ב-Hs-cTnT וה-hs-cTnI בטוח מאוד ויעיל במיון המטופלים עם חשד ל-NSTEMI.

מקור: 

Diagnosis of myocardial infraction, diagnostic algorithms, myocardial infraction, rule-in, rule-out, troponin. Twerenbold, R. et al. (2018) The journal of the American college of cardiology. 72(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  אבחון אוטם שריר הלב,  אלגוריתם אבחנתי,  אוטם שריר הלב,  שלילה,  אבחון,  טרופונין
תגובות