מחקר חדש בוצע במטרה לבחון את הקשר בין צריכת אלכוהול והסיכון לדמנציה. המחקר הינו מחקר עוקבה פרוספקטיבי – מחקר Whitehall II – שנערך בלונדון וכלל 9,087 משתתפים בגילאים 35-55 בתחילת המחקר (1985/88).

התוצא הראשוני שנמדד היה היארעות דמנציה, כפי שזוהתה על ידי רישומי בתי החולים, שירותי בריאות הנפש ורישומי תמותה עד שנת 2017. מדידות של צריכת אלכוהול התבססו על מספר מדדים - ממוצע משלוש הערכות בין 1985/88 ו-1991/93 (אמצע החיים), שחולקו לקטגוריות של הימנעות, 1-14 משקאות לשבוע ויותר מ-14 משקאות לשבוע; 17 מסלולים של צריכת אלכוהול בהתבסס על 5 הערכות של צריכת אלכוהול בין 1985/88 ו-2002/04; שאלון CAGE לתלות באלכוהול שבוצע ב-1991/93 ואשפוז בבית חולים בשל מחלה כרונית הקשורה לאלכוהול בין 1991 ו-2017.

397 מקרים של דמנציה תועדו במהלך תקופת מעקב של 23 שנים. הימנעות מאלכוהול באמצע החיים הייתה קשורה עם סיכון גבוה יותר לדמנציה (hazard ratio 1.47 ; 95%CI 1.15 – 1.89) בהשוואה לצריכה של 1-14 משקאות לשבוע.

בקרב אלה ששתו יותר מ-14 משקאות לשבוע, עלייה של 7 משקאות בצריכת האלכוהול הייתה קשורה עם 17% (95%CI 4% - 32%) יותר סיכון לדמנציה. ניקוד CAGE גבוה מ-2 (hazard ratio 2.19 ; 1.29 – 3.71) ואשפוז הקשור לאלכוהול (4.28 ; 2.72-6.73) היו גם כן קשורים עם עלייה בסיכון לדמנציה.

בחלוקה למסלולי צריכת אלכוהול מאמצע החיים לגיל המבוגר נצפה כי הימנעות ארוכת טווח (1.74; 1.31-2.30, הפחתה בצריכה (1.55 ; 1.08-2.22) וצריכה ארוכת טווח של יותר מ-14 משקאות לשבוע (1.40 ; 1.02-1.93) היו קשורים עם סיכון מוגבר לדמנציה בהשוואה לצריכה ארוכת טווח של 1-14 משקאות לשבוע.

אנליזה במודל רב מצבים הציעה כי הסיכון המוגבר לדמנציה שנצפה כקשור עם הימנעות באמצע החיים הוסבר בחלקו על ידי מחלה קרדיו מטבולית במהלך תקופת המעקב, מכוון שה-hazard ratios לדמנציה בהעדר מחלה קרדיומטבולית היה 1.33 (0.88-2.02) בהשוואה ל-1.47 (1.15-1.89) בכל האוכלוסייה.

לסיכום, הסיכון לדמנציה היה גדול יותר בקרב אנשים שנמנעו מצריכת אלכוהול באמצע החיים או צרכו יותר מ-14 משקאות לשבוע. במספר מדינות, קווי ההנחיה מגדירים את הסף לצריכת אלכוהול מזיקה גבוה יותר מ-14 משקאות לשבוע. הממצאים הנוכחיים מעודדים בדיקה מחודשת של סף זה על מנת לקדם בריאות קוגניטיבית בגיל המבוגר.

מקור:

Sabia Séverine, Fayosse Aurore, Dumurgier Julien, Dugravot Aline, Akbaraly Tasnime, Britton Annie et al. Alcohol consumption and risk of dementia: 23 year follow-up of Whitehall II cohort study BMJ 2018; 362 :k2927

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  דמנציה,  שיטיון,  dementia,  אלכוהול,  alcohol