פרקינסון 14.08.2018

ההשפעות של עירוי אינסטינאלי של levodopa על קפאונות בהליכה במחלת פרקינסון

השפעת טיפול בעירוי מתמשך של levodopa-carbidopa intestinal gel על קיפאון בזמן הליכה אצל מטופלים עם מחלת פרקינסון מתקדמת

פרקינסון, טומוגרפיה (צילום: אילוסטרציה)

במחקר חדש שנערך ב-University of Torino באיטליה ושהתפרסם בכתב העת Journal of the Neurological Sciences, ביקשו החוקרים לבדוק את ההשפעה של levodopa-carbidopa intestinal gel) LCIG) על תת-סוגים שונים של קיפאון בזמן הליכה (freezing of gait, FoG) מסווגים לפני תגובתיות לטיפול ב-levodopa במחלת פרקינסון מתקדמת.

במחקר רטרוספקטיבי העריכו החוקרים נוכחות וחומרת FoG ב-32 מטופלים עם מחלת פרקינסון מתקדמת בהתבסס על ציון item 14 ב-Unified PD Rating Scaleי(UPDRS). תתי סוגים שונים של FoG הוסקו מהשוני בציון תחת טיפול בתרופות דופאמינרגיות פומיות. החוקרים ביצעו אנליזה של שינויים בציון זה לאחר טיפול ארוך-טווח בעירוי LCIG. סימפטומים מוטוריים וסיבוכים מוטוריים הוערכו על ידי UPDRS חלק III ו-IV, בהתאמה.

נתונים סטטיסטיים: ציון ב-UPDRS הקשור ל-FoG בבייסליין עמד על  2.6±0.9 במצב OFF ועד ל-0.9±0.8 במצב ON, והשתפר ל-0.6±0.7 תחת טיפול ב-LCIG י(P=0.027).

לאחר תקופה ממוצעת של 2.59±1.12 שנים תחת טיפול בעירוי מתמשך של LCIG,יPseudo-ON-FoG השתפר במידה רבה יותר עם עירוי LCIG מאשר טיפול פומי ב-12 מטופלים (38%) ובמידה דומה ב-8 מטופלים (25%).
OFF-type-FoG הייתה תחת שליטה באופן דומה לטיפול פומי ב-8 מטופלים (25%), ובאופן מופחת ב-3 מטופלים (9%). Unresponsive-FoG התרחש במטופל בודד (3%), ולא השתנה גם לאחר עירוי LCIG.

סיכום: לאור הממצאים, החוקרים מסכמים שלמרות שהמחקר מוגבל על ידי האופי הסובייקטיבי של כימות FoG, עדיין ניתן להסיק שמטופלים משיגים שליטה ארוכת-טווח טובה של FoG תחת טיפול בעירוי LCIG.יPseudo-on-FoG משתפר באחוז ניכר של המטופלים, ו-OFF-type-FoG בשליטה טובה תחת טיפול בעירוי LCIG. החוקרים מדגישים שעל מנת לחזק מסקנות אלו יש צורך במחקרים נוספים עם מספר גדול יותר של מטופלים, בנוסף להערכת FoG באמצעות מדדים אובייקטיביים יותר.

מקור:

Zibetti, M., Angrisano, S., Dematteis, F., Artusi, C., Romagnolo, A., Merola, A. and Lopiano, L. (2018). Effects of intestinal Levodopa infusion on freezing of gait in Parkinson disease. Journal of the Neurological Sciences, 385, pp.105-108.

נושאים קשורים:  מחקרים,  Levodopa/carbidopa intestinal gel,  קיפאון בהליכה
תגובות