אנדוקרדיטיס 27.08.2018

המאפיינים הקליניים והביולוגיים של אנדוקרדיטיס זיהומי במטופלים עם BAV ו-MVP

האם מטופלים עם מסתם אאורטלי בעל שני עלים או צניחה של המסתם המיטרלי צריכים לקבל טיפול מניעתי לאנדוקרדיטיס?

חיידק הסטרפטוקוקוס
חיידק הסטרפטוקוקוס

החוקרים בדקו את המאפיינים הקליניים והמיקרוביולוגיים של אנדוקרדיטיס בקרב מטופלים עם מסתם אאורטלי בעל שני עלים או צניחה של המסתם המיטרלי והשוו את הממצאים לקבוצות סיכון שונות במטרה לקבוע האם יש צורך במתן טיפול מניעתי לאנדוקרדיטיס באותם מטופלים.

המידע הקיים בנוגע לאנדוקרדיטיס זיהומי (IE - infective endocarditis) בקרב מטופלים עם מסתם אאורטלי בעל שני עלים (BAV - bicuspid aortic valve) או עם צניחה של המסתם המיטרלי (MVP - mitral valve prolapse) מועט מאוד. נכון להיום, אין המלצה לתת טיפול אנטיביוטי פרופילקטי (IEAP - IE antibiotic prophylaxis) במצבים הללו.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לתאר את המאפיינים הקליניים והמיקרוביולוגיים של IE במטופלים עם BAV ו-MVP ולהשוות אותם למאפיינים שנמצאו בקרב מטופלים עם IE עם ובלי אינדיקציה ל-IEAP, על מנת לקבוע את התועלת הפוטנציאלית של IEAP  במצבים הללו.

האנליזה כללה 3,208 מטופלים עם אנדוקרדיטיס שנכללו באופן פרוספקטיבי ברשומות של ה-GAMESי(Grupo de Apoyo al Manejo de la Endocarditis infecciosa en España) ב-31 בתי חולים ברחבי ספרד. המטופלים סווגו לפי סיכון גבוה ל-IE עם אינדיקציה ל-IEAP (קבוצת סיכון גבוה, n=1,226), קבוצת סיכון נמוך עד בינוני, ללא אינדיקציה ל-IEAP (קבוצת סיכון נמוך/בינוני, n= 1,839) וקבוצת IE עם BAVי(n=54) או MVPי(n=89).

תוצאות המחקר הראו כי ההיארעות של IE כתוצאה מסטרפטוקוקוס וירידנס הייתה גבוהה יותר בקרב מטופלים עם BAV ו-MVP בהשוואה למטופלים מקבוצת הסיכון הגבוה ומטופלים מקבוצת הסיכון הנמוך/בינוני (35.2% ו-39.3% בהשוואה ל-12.1% ו-15.0%, בהתאמה, כל ה-p<0.01). בנוסף, נצפה דפוס דומה במקרים של IE שחשוד שנגרם ממקור אודונטולוגי (14.8% ו-18.0% בהשוואה ל-5.8% ו-6.0%, כל ה-p<0.01).

החוקרים מצאו גם כי למטופלים עם BAV ו-MVP היו יותר סיבוכים לבביים בהשוואה למטופלים מקבוצת הסיכון הנמוך/בינוני (50% ו-47.2% בהשוואה ל-30.6%, שני ה-p<0.01) ושיעורי סיבוכים דומים למטופלים מקבוצת הסיכון הגבוה.

המסקנות של המחקר הראו כי שיעורי ה-IE כתוצאה מסטרפטוקוקוס וירידנס גבוהים יותר בקרב מטופלים עם BAV ו-MVP , כמו גם מקרי ה-IE שמקורם ככל הנראה מטיפולי שיניים, בהשוואה לקבוצות האחרות של מטופלים עם IE, כאשר הפרופיל הקליני דומה לזה שנצפה בקרב מטופלים עם סיכון גבוה ל-IE. הממצאים במחקר מציעים כי יש לסווג את המטופלים עם BAV ו-MVP כבעלי סיכון גבוה ל-IE ויש לשקול מחדש האם קיים צורך שיקבלו IEAP.

מקור:

Zegri-Reiriz, I. et al. (2018) JACC 71,24.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול מניעתי,  מסתם אאורטלי,  אנדוקרדיטיס,  צניחה של המסתם המיטרלי,  סיכון גבוה,  טיפולי שיניים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות