סרטן בלוטת התריס 28.08.2018

הקשר בין חשיפה למינוני קרינה להיווצרות מוטציות הקשורות לסרטן בלוטת התריס

המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין חשיפה לרמות קרינה שונות במהלך אירועי צ'רנוביל לבין הסיכוי לפתח מוטציות מסוימות המקושרות להתפתחות של סרטן בלוטת התריס

סרטן בלוטת התריס (אילוסטרציה)
סרטן בלוטת התריס (אילוסטרציה)

חשיפה לקרינה מייננת במהלך הילדות מוכרת כגורם סיכון להתפתחות של סרטן בלוטת התריס. עם זאת, המנגנונים הגנטיים של הקרצינוגניים המקושרים לקרינה אינם מובנים באופן מלא.

במחקר הנוכחי, החוקרים השתמשו בריצוף הדור הבא ובריצוף RNA על מנת לחקור 65 מקרים של סרטן פפילרי של בלוטת התריס (PTC – papillary thyroid cancer) מתוך עוקבה של מטופלים אוקראינים ואמריקאים באמצעות מדידות המבוססות על מנות יוד 131 (I-131) שנקלטו בלוטת התריס כתוצאה מאירועי צ'רנוביל.

החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה לינארית על מנת להעריך את ההבדלים בפיזור של גורמי הסיכון ל-PTC על פי סוג השינוי הגנטי ובמודלים של רגרסיה לוגיסטית על מנת להעריך את התגובה למינון של I-131. כל המבחנים הסטטיסטיים שבוצעו היו דו כיווניים.

החוקרים מצאו מוטציות מניעות (Driver mutations) ב-96.9% ממקרי סרטן בלוטת התריס שנבדקו, כולל מוטציות נקודתיות ב-26.2% מהמקרים ואיחוד גנים ב-70.8% מהמקרים. במחקרים נמצאו מוטציות איחוד מניעות חדשות (Novel driver fusions) כמו POR-BRAF ואיחוד STRN-ALK, אשר לא תואר קודם לכן כמקושר לסרטן כתוצאה מקרינה.

במחקר נמצא כי המינון הממוצע של I-131 במקרים בהם נצפתה מוטציה נקודתית היה 0.2 גריי (טווח: 0.013-1.05 גריי), מינון אשר נמוך באופן מובהק מהמינון של 1.4 גריי, אשר נמצא במקרים של איחוד (טווח: 0.009-6.15) (P< 0.001). בקרב מטופלים אשר קיבלו מינון קרינה של יותר מ-1.1 גריי, לא נמצאו מוטציות נקודתיות מניעות בגידולים.

בהקשר של גידולים עם מוטציות נקודתיות, נצפתה עלייה של גידולים עם איחוד גנים כתלות במינון הקרינה, אשר הגיעה ל-87.8% בקרב משתתפים שנחשפו ל-0.3 גריי ומעלה. בהתחשב בגודל המדגם המוגבל, יחס הסיכויים המוערך עבור 1 גריי היה 20.01 (רווח בר סמך 95%: 2.57-653.02, P< 0.001). כמו כן, לאחר בקרה עבור מינון ה-I-131, החוקרים מצאו יחס סיכויים גבוה יותר ל-PTCs עם איחוד גנים המקושר למספר מאפיינים דמוגרפיים וגאוגרפיים ספציפיים.

תוצאות המחקר מספקות תמיכה לקשר בין מינון I-131 לבין היווצרות של איחוד גנים קרצינוגני, המהווה את המנגנון העיקרי בהתפתחות של סרטן בלוטת התריס המקושר לחשיפה לקרינה באירועי צ'רנוביל.

מקור: 

Efanov, A.A. et al. (2018) Journal of the National Cancer Institute 110,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מוטציות,  סרטן בלוטת התריס,  חשיפה לקרינה,  צ'רנוביל,  איחוד גנים,  מוטציות נקודתיות,  יוד 131
תגובות