סטוקסימאב

בינימטיניב, אנקורפניב וסטוקסימאב לטיפול בסרטן קולורקטלי גרורתי

בשלב ראשוני זה של מחקר הפאזה 3, BEACON, הודגם כי לבינימטיניב, אנקורפניב וסטוקסימאב מספק בטיחות מספקת ויעילות גבוהה לטיפול בסרטן קולורקטלי גרורתי עם מוטציית V600E ב-BRAF

בעבודה זו נבחנה היעילות והבטיחות הראשונית של טיפול תרופתי משולב המכוון כנגד סרטן קולורקטלי גרורתי עם מוטציית V600E ב-BRAF.

העבודה בוצעה במסגרת פאזת "הובלת בטיחות" (safety lead-in) של מחקר הפאזה 3, BEACON. בשלב זה של המחקר השתתפו 30 מטופלים עם סרטן קולורקטלי  גרורתי עם מוטציית V600E ב-BRAF אשר חוו כשלון טיפולי עם פרוטוקול בודד או שני פרוטוקולים קודמים. המשתתפים קיבלו אנקורפיניב במינון יומי של 300 מ"ג, בינימטיניב במינון 45 מ"ג פעמיים ביום וסטוקסימאב במינון סטנדרטי פעם בשבוע. התוצא העיקרי שנבדק היה בטיחות הטיפול ובכלל זה ההיארעות של רעילות המגבילה מינון. תוצאי יעילות כללו שיעור תגובה כולל, שרידות ללא התקדמות מחלה ושרידות כוללת.

החוקרים מצאו כי רעילות המגבילה מינון התרחשה בחמישה מטופלים וכללה רטינופתיה סרוטית (שני מטופלים), ירידה הפיכה במקטע פליטה של חדר שמאל (מטופל בודד) ותגובות הקשורות לעירוי סיטוקסימאב (שני מטופלים). תופעות הלוואי הנפוצות ביותר מדרגה 3 ו-4 היו עייפות (13%), אנמיה (10%), עלייה ב-CPK (10%), עלייה ב-AST (10%) וזיהומים בדרכי השתן (10%). לאחר זמן מעקב חציוני של 18.2 חודשים, ב-29 המטופלים עם מוטציית V600E (למטופל בודד הייתה מוטציה אחרת ולכן לא נכלל באנליזת היעילות), שיעור התגובה הכוללת היה 48% (רווח בר-סמך 95%: 29.4%-67.5%), שרידות ללא התקדמות מחלה חציונית הייתה 8.0 חודשים (5.6-9.3 חודשים) ושרידות כוללת חציונית הייתה 15.3 חודשים (9.6 חודשים- לא הושגה).

החוקרים מסכמים כי בחלק זה של מחקר ה-BEACON, הבטיחות והיעילות של אנקורפיניב, בינימטניב וסטוקסימאב הודגמו כמספקות עבור תחילת השלב האקראי של המחקר. יעילות הטיפול שנצפתה מעודדת לעומת הטיפולים הקיימים כיום ובמידה ותאומת בשלב האקראי של המחקר יכולה לבסס פרוטוקול טיפולי זה כטיפול הבחירה במטופלים עם סרטן קולורקטלי גרורתי עם מוטציית V600E ב-BRAF אשר קיבלו קווי טיפול קודמים.

מקור: 

Cutsem, E. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology

נושאים קשורים:  סטוקסימאב,  אנקורפיניב,  בינימטניב,  סרטן קולורקטלי גרורתי,  יעילות,  בטיחות,  פאזה 3,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck