צטוקסימאב

כיצד ליישב את הסתירות בין תוצאות מחקר ה-CALBG/SWOG 08405 למחקר ה-FIRE-3?

החוקרים סבורים כי תוצאות מחקרים אלו שבחנו את הטיפול עם סיטוקסימאב ובבסיזומאב בסרטן קולורקטלי גרורתי עם KRAS מזן הבר אינן סותרות אלא משלימות לאור הכימותרפיה השונה שניתנה בכל אחד מהמחקרים

סרטן קולורקטלי. הדמיה

החוקרים מציעים הנחת עבודה המשלבת נתונים ממחקרי ה-CALBG/SWOG 08405 וה-FIRE-3 על מנת ליישב סתירות בתוצאות שני המחקרים. שני המחקרים העריכו את השילוב של סיטוקסימאב ובבסיזומאב עם כימותרפיות שונות: אירינוטקן שניתנה לכל המטופלים במחקר ה-FIRE-3 או אוקסליפלטין שניתנה ל-75% מהמטופלים במחקר ה-CALBG/SWOG 08405.

הנחת העבודה נחלקת לשלושה חלקים: ראשית, בנוסף לביולוגיה או למיקרו סביבת הגידול ולבחירה של תרופה ביולוגית המשותפת לשני המחקרים, הכימותרפיה עצמה מהווה משתנה חשוב אשר משפיע על יעילות הטיפול לאור האינטרקציה המורכבת בין הטיפול הביולוגי, הכימותרפיה ומיקרו סביבת הגידול. שנית, מיקרו סביבת הגידול המוגדרת על ידי קלסיפקציית ה-CMSי(consensus molecular subtypes) קובעת את האינטראקציה של התרופה הכימותרפית עם התרופות הביולוגיות כדוגמת בביסזומאב וסיטוקסימאב.

בעוד שאירינטוקן, סינרגיסטית עם סטוקסימאב בכל תת-סוגי ה-CMS, לאוקסליפלטין יכולה להיות השפעה משתנה. אוקסליפלטין יכולה להיות סינרגיסטית עם סיטוקסימאב בסביבה ענייה בפיברובלסטים כדוגמת CMS2 ו-CMS3 אך משפעלת מיקרו סביבות עשירות בפיברובלסטים כדוגמת CMS1 ו-CMS4 וגורמת לשחרור ציטוקינים אשר יכולים לסתור חלק מההשפעה של סטוקסימאב. שלישית, לאור שתי ההנחות הקודמות החוקרים סבורים כי שרידות כוללת נקבעת לא רק על ידי הטיפול הביולוגי או הטיפול קו ראשון אלא ספציפית על ידי הרצף של טיפולי קו ראשון ושני ומידת הסינרגיזם בניהם. בנסיבות קליניות, שילוב קו ראשון ביולוגי וכימותרפי אופטימלי משפיע על המעבר לטיפול קו שני ובכך ישנה השפעה של שרידות כוללת של מטופל עם תת-סוג גידול ספציפי.

החוקרים סבורים כי תוצאות מחקרי ה-CALBG/SWOG 08405 ו-FIRE-3 הינן משלימות ולא סותרות. פירוש נכון של תוצאות מחקרים אלו דרוש על מנת לבצע בחינה מעמיקה של האינטראקציה המורכבת, לא רק בין תרופות ביולוגיות וכימותרפיות אלא גם בין התרופות למיקרו סביבת הגידול עבור כל קו טיפולי.

מקור: 

Adreka, D. et al. (2019) The Lancet Oncology. 20, e274

נושאים קשורים:  צטוקסימאב,  סרטן קולורקטלי,  בבקיזומאב,  אירינוטקן,  אוקסליפלטין,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך