סרטן הפרוסטטה 08.10.2018

סקר לסרטן הפרוסטטה עם בדיקות PSA

מחקר חדש בוצע במטרה לחקור את היעילות והבטיחות של בדיקת PSA כבדיקת סקר לסרטן הפרוסטטה

מחקר חדש בוצע במטרה לחקור את היעילות והבטיחות של בדיקת PSA prostate-specific antigen כבדיקת סקר לסרטן הפרוסטטה.

המחקר הוא מסוג סקירה סיסטמתית ומטא-אנליזה. בוצע חיפוש במאגרי המידע המקובלים אחר מאמרים שפורסמו עד אפריל 2018. נכללו מחקרים קליניים אקראיים שהשוו בדיקת סקר באמצעות PSA עם טיפול רגיל בקרב גברים ללא אבחנה של סרטן הפרוסטטה.

לפחות שני חוקרים סקרו את המאמרים, הוציאו נתונים והעריכו את איכות המחקרים שנכללו. וועדה מנחה מקבילה סיפקה דגש על תכנון ופירוש הסקירה הסיסטמתית, כולל בחירת תוצאים שחשובים למטופלים. לאחר מכן בוצע מודל אפקט אקראי על מנת להשיג שיעורי (Rate ratios) היארעות מצטברת, וכאשר ניתן, תדירות בדיקות הסקר, היסטוריה משפחתית, אתניות ומצב סוציואקונומי, כמו גם אנליזות רגישות על בסיס הסיכון להטיה. איכות הראיות הוערכה על פי גישת GRADE.

חמישה מחקרים קליניים אקראיים מבוקרים, הכוללים 721,718 גברים נכללו. המחקרים השתנו זה מזה ביחס לתדירות בדיקות הסקר והמרווחים ביניהם, סף PSA לביופסיה והסיכון להטיה.

כאשר מביאים בחשבון את כל הראיות, בדיקות סקר היו חסרות השפעה על תמותה מכל הסיבות (IRR 0.99 ; 95%CI 0.98-1.01 ; ודאות בינונית) וככל הנראה חסרות השפעה גם על תמותה ספציפית בשל סרטן הפרוסטטה (IRR 0.96 ; 95%CI 0.85-1.08 ; ודאות נמוכה). אנליזות רגישות של מחקרים בעלי סיכון נמוך להטיה (מחקר אחד) הדגימו גם כן כי בדיקות סקר חסרות השפעה על תמותה מכל הסיבות (IRR 1.0 ; 0.98-1.02 ; ודאות בינונית), אבל עשויות להיות בעלות השפעה קטנה על תמותה ספציפית בשל סרטן הפרוסטטה (IRR 0.79 ; 0.69-0.91 ; ודאות בינונית). זה תואם למקרה תמותה אחד פחות בשל סרטן הפרוסטטה לכל 100 גברים שנבדקו במשך 10 שנים.

נתונים השוואתיים ישירים על סיבוכים הקשורים לביופסיות וטיפולים מהמחקרים שנכללו היו מוגבלים. בוצעה הערכה כי לכל 1,000 גברים שנבדקו, כ-1, 3 ו-25 יותר גברים יעברו אשפוז בשל ספסיס, ידרשו רפידות בשל בריחת שתן וידווחו על בעיות זקפה, בהתאמה.

לסיכום, במקרה הטוב, בדיקות סקר לסרטן הפרוסטטה מובילות להפחתה קטנה בתמותה בשל סרטן הפרוסטטה לאורך 10 שנים, אבל לא משפיעות על התמותה הכוללת. קלינאים ומטופלים השוקלים בדיקות סקר על בסיס PSA צריכים לשקול את יתרונות אלו אל מול הנזקים קצרי וארוכי הטווח הפוטנציאלים של הבדיקות, כולל סיבוכים מהביופסיה ומהטיפולים, כמו גם אבחנת יתר וטיפול יתר.

מקור:

Ilic Dragan, Djulbegovic Mia, Jung Jae Hung, Hwang Eu Chang, Zhou Qi, Cleves Anne et al. Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a systematic review and meta-analysis BMJ 2018; 362 :k3519

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הפרוסטטה,  PSA,  prostate cancer,  prostate-specific antigen
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות