סרטן ריאות מתקדם 08.10.2018

טיפול רציף עם בוואציזומאב בנוסף לטיפול סטנדרטי לאחר התקדמות סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים

מתוצאות המחקר עולה כי מטופלים שהגיבו היטב להמשך הטיפול עם בוואציזומאב בהתקדמות השנייה הגיבו היטב גם בהתקדמות השלישית ומשך הזמן עד להתקדמות היה ממושך יותר בקרב מטופלים שטופלו עם בוואציזומאב

טיפול עם בוואציזומאב (Bevacizumab – Avastin) לאחר התקדמות נחקר בסרטן השד וסרטן המעי הגס והחלחולת. מחקר AvaALLי(Avastin in All Lines Ling) הינו מחקר שלב III הראשון עם הקצאה אקראית אשר חקר את השימוש בבוואציזומאב בקווי טיפולי רבים לאחר התקדמות סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (non-small cell lung cancer - NSCLC). מטרת המחקר היתה להעריך את היעילות והבטיחות של טיפול רציף עם בוואציזומאב לאחר התקדמות ראשונה ב-NSCLC.

AvaALL היה מחקר בשלב IIIb עם תווית פתוחה והקצאה אקראית, שנערך בין 2011 ל-2015 ב-123 מרכזים ברחבי העולם. מטופלים עם NSCLC שאינו קשקשי אשר טופלו קודם לכן בקו טיפול ראשון עם בוואציזומאב וכימותרפיה כפולה על בסיס פלטינה וקיבלו שני מחזורים לפחות של טיפול אחזקתי עם בוואציזומאב הוקצו אקראית ביחס 1:1 עם ההתקדמות הראשונה של מחלתם לקבלת בוואציזומאב (7.5 או 15 מ"ג/ק"ג בעירוי ורידי אחת ל-21 יום) יחד עם טיפול סטנדרטי לבחירת החוקרים או לקבלת טיפול סטנדרטי בלבד. בקווי הטיפול העוקבים, מטופלים שהוקצו לבוואציזומאב יכלו לקבל טיפול סטנדרטי עם או ללא בוואציזומאב בעוד שמטופלים שהוקצו לטיפול סטנדרטי קיבלו טיפול סטנדרטי בלבד.

התוצא העיקרי היה הישרדות כללית. תוצאים משניים כללי הישרדות ללא התקדמות (progression free survival - PSF) מההתקדמות הראשונה לשנייה (PFS2) ולשלישית (PFS3), משך הזמן עד להתקדמות (time to progression - TTP) השנייה (TTP2) והשלישית (TTP3) ובטיחות משטר הטיפול.

בין יוני 2011 לינואר 2015, 485 מטופלים (חציון גיל: 63.0 [טווח: 26-84); 293 גברים [60.4%]) הוקצו אקראית. חציון ההישרדות הכללית לא היה ארוך יותר באופן מובהק עם בוואציזומאב + טיפול סטנדרטי בהשוואה לטיפול הסטנדרטי בלבד: 11.9 (90% רווח בר סמך: 10.2-13.7) בהשוואה ל-10.2 (8.6-11.9) חודשים (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.84, 90% רווח בר סמך: 0.71-1.00; p=0.104). חציון PFS2 היה ארוך יותר מספרית עם בוואציזומאב + טיפול סטנדרטי בהשוואה לטיפול הסטנדרטי בלבד: 5.5 (4.2-5.7) בהשוואה ל-4.0 (3.4-4.3) חודשים (HR: 0.83, 0.70-0.98; p=0.06). חציון PFS3 היה ארוך יותר עם בוואציזומאב + טיפול סטנדרטי בהשוואה לטיפול הסטנדרטי בלבד: 4.0 (2.9-4.5) בהשוואה ל-2.6 (2.3-2.9) חודשים (HR: 0.63, 0.49-0.83), כמו גם TTP2 ו-TTP3. תופעות לוואי בדרגות 3/4 היו נפוצות יותר בקרב מטופלים שהוקצו לבוואציזומאב + טיפול סטנדרטי (186 [76.5%]) בהשוואה למטופלים שהוקצו לטיפול הסטנדרטי בלבד (140 [60.3%]). לא נצפו ממצאי בטיחות חדשים.

התוצא העיקרי לא הושג; עם זאת, ההישרדות הכללית נחלשה לפי ההערכות הסטטיסטיות הראשוניות. טיפול רציף לאחר ההתקדמות הראשונה הביא לשיפור PFS3 (אך לא PFS2),יTTP2 ו- TTP3. למרות שתוצאה עם p=0.06 עבור PFS2 היתה נחשבת באופן קונבנציונאלי כמובהקת עם α דו-צדדי ספציפי של 0.10, בהעדר התאמות לכפילויות, תוצאה זו עשויה להיות ממצא מקרי. לא זוהו סימני בטיחות חדשים עם בוואציזומאב (אווסטין) בטיפול לאחר התקדמות.

מקור: 

JAMA Oncol. 2018 Aug 30:e183486. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.3486. [Epub ahead of print]
Safety and Efficacy of Bevacizumab Plus Standard-of-Care Treatment Beyond Disease Progression in Patients With Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: The AvaALL Randomized Clinical Trial.

נושאים קשורים:  סרטן ריאות מתקדם,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  non–small cell lung cancer,  NSCLC,  מחקר AvaALL,  בוואציזומאב,  bevacizumab,  אווסטין,  Avastin,  טיפול סטנדרטי,  הישרדות כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות אחרי התקדמות,  זמן עד התקדמות,  אונקולוגיה,  Oncology,  רפואת ריאות,  pulmonology,  מחקרים
תגובות