קרצינומה של הכבד 10.10.2018

הקשר בין שימוש באספירין והסיכון לקרצינומה של הכבד

מחקר חדש בוצע במטרה לבחון את היתרונות האפשריים של שימוש באספירין במניעת קרצינומה של הכבד לפי מינון ומשך השימוש

אספירין (צילום: אילוסטרציה)
אספירין (צילום: אילוסטרציה)

נתונים פרוספקטיביים על הסיכון לקרצינומה של הכבד (Hepatocellular carcinoma) לפי מינון ומשך השימוש באספירין הם מוגבלים. מחקר חדש בוצע במטרה לבחון את היתרונות האפשריים של שימוש באספירין במניעת קרצינומה של הכבד לפי מינון ומשך השימוש בשתי עוקבות ארציות פרוספקטביות.

בוצעה אנליזה משותפת של שתי עוקבות פרוספקטיביות בארה"ב: מחקר בריאות האחיות (the Nurses’ Health Study) ומחקר מעקב עובדי מערכת הבריאות (the Health Professionals Follow-up Study).

הנתונים עובדו מנובמבר 2017 עד מרץ 2018. סך הכל נכללו 133,371 עובדי מערכת הבריאות שדיווחו על נתוני שימוש באספירין, תדירות, מינונים ומשך השימוש בשאלונים דו-שנתיים מאז 1980 בקרב הנשים, ומאז 1986 בקרב גברים. מטופלים עם אבחנה של סרטן בבסיס (מלבד סרטני עור שאינם מלנומה) הוצאו מהמחקר.

נעשה שימוש במודלי Cox על מנת לחשב Hazard ratiosי(HRs) מותאם רב משתנים ורווחי סמך של 95% לקרצינומה של הכבד.

מתוך 133,371 משתתפים, 87,507 היו נשים ו-45,864 היו גברים. ב-1996, חציון תקופת המעקב, הגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 62 (8) עבור נשים ו-64 (8) עבור גברים.

במהלך יותר מ-26 שנות מעקב שתרמו ל-4,232,188 שנות אדם, אירעו 108 מקרים של קרצינומה של הכבד (65 בקרב נשים ו-43 בקרב גברים). בהשוואה לשימוש לא סדיר, שימוש סדיר באספירין (2 או יותר טבליות במינון סטנדרטי (325 מ"ג) לשבוע) היה קשור עם הפחתה בסיכון לקרצינומה של הכבד (adjusted HR 0.51 ; 95%CI 0.34-0.77).

יתרון זה נראה קשור למינון: בהשוואה לחוסר שימוש, ה-HR המותאם רב משתנים לקרצינומה של הכבד היה 0.87 (95%CI 0.51 -1.48) לעד 1.5 טבליות במינון סטנדרטי בשבוע, 0.51 (0.30-0.86) ל-1.5-5 טבליות במינון סטנדרטי לשבוע ו-0.49 (0.28-0.96) ליותר מ-5 טבליות במינון סטנדרטי לשבוע (p for trend = 0.006).

סיכון נמוך משמעותית לקרצינומה של הכבד נצפה עם עלייה במשך השימוש (p for trend 0.03), הירידה בסיכון נצפתה עם שימוש ב-1.5 או יותר טבליות במינון סטנדרטי לשבוע למשך 5 או יותר שנים (adjusted HR 0.41 ; 95%CI 0.21 -0.77). לעומת זאת, שימוש ב-NSAID לא היה קשור משמעותית עם הסיכון לקרצינומה של הכבד (adjusted HR 1.09 ; 95%CI 0.78 -1.51).

מחקר זה מציע כי שימוש סדיר, ארוך טווח, באספירין קשור בצורה תלוית מינון עם הפחתה בסיכון לקרצינומה של הכבד, שנצפתה לאחר 5 או יותר שנים של שימוש. קשרים דומים לא נצפו עבור NSAID שאינם אספירין. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לברר האם שימוש באספירין מהווה אסטרטגיה אפשרית למניעה ראשונית של קרצינומה של הכבד.

מקור:

Simon TG, Ma Y, Ludvigsson JF, et al. Association Between Aspirin Use and Risk of Hepatocellular Carcinoma. JAMA Oncol. Published online October 04, 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.4154

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  aspirin,  HCC,  קרצינומה של הכבד,  Hepatocellular carcinoma,  מחקרים,  אספירין
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות