סרטן ריאה 11.10.2018

טיסנטריק בשילוב כימותרפיה כקו טיפול ראשון בחולי סרטן ריאה מסוג תאים קטנים

תוצאות הטיפול במשלב טיסנטריק וכימותרפיה כקו טיפול ראשון בסרטן ריאה מסוג תאים קטנים בשלב מחלה מפושטת

תאי סרטן ריאה (צילום: אילוסטרציה)
תאי סרטן ריאה (צילום: אילוסטרציה)

תוצאות חיוביות ממחקר פאזה IIIיIMpower133 טיסנטריק (atezolizumab) בשילוב עם carboplatin ו-etoposide (כימותרפיה) כקו טיפול ראשון בחולי סרטן ריאה מסוג תאים קטנים בשלב מחלה מפושטת (ES-SCLC) ללא טיפול קודם.

IMpower133 הוא מחקר פאזה III, רב-מרכזי, כפול סמיות, במהלכו החולים חולקו באופן אקראי בין זרוע הטיפול טיסנטריק בשילוב עם כימותרפיה (carboplatin ו-etoposide) לזרוע הביקורת (פלצבו) כימותרפיה (carboplatin ו-etoposide) בלבד, להערכת היעילות והבטיחות של משלב טיסנטריק בחולי ES-SCLC, אשר לא טופלו קודם לכן בכימותרפיה.

המחקר גייס 403 חולים אשר עברו רנדומיזציה לקבוצות שוות (1:1) לקבלת: טיסנטריק בשילוב עם carboplatin ו-etoposide (זרוע A), או פלצבו בשילוב עם carboplatin ו-etoposide (זרוע B, זרוע הביקורת).

במהלך שלב טיפול האינדוקציה, החולים קיבלו 4 טיפולים במחזורים בני 21 יום, ולאחר מכן טיפול אחזקה בטיסנטריק או בפלצבו עד התקדמות המחלה (PD) על פי הערכת החוקר באמצעות Response Evaluation Criteria in Solid Tumours Version 1.1י(RECIST v1.1). ניתן היה להמשיך בטיפול עד התקדמות מחלה לפי עדות רדיוגרפית או עד אשר נצפתה הידרדרות סימפטומטית.

מדדי התוצא העיקריים המשותפים היו:

  • PFS לפי הערכת החוקר באמצעות RECIST v1.1 באוכלוסיית ITT
  • OS באוכלוסיית ITT

מחקר IMpower133 השיג את מדדי התוצא העיקריים המשותפים, OS ו-PFS, לפי פרוטוקול המחקר.

תוצאות המחקר הראו כי טיסנטריק בשילוב עם כימותרפיה האריכה באופן משמעותי את חייהם של החולים, בהשוואה לכימותרפיה בלבד (הישרדות כללית [OS]י= 12.3 לעומת 10.3 חודשים; [HR]י= 0.70 יחס הסיכונים, 95% CI: 0.54 - 0.91; p= 0.0069) באוכלוסיית intention-to-treatי(ITT).י1

כמו כן, המשלב  הכולל את טיסנטריק הפחית באופן מובהק את הסיכון להתקדמות המחלה או למוות (הישרדות ללא התקדמות מחלה, PFS) בהשוואה לכימותרפיה בלבד (PFS  = 5.2 לעומת 4.3 חודשים; HR = 0.77, 95% CI:  0.62 - 0.96; p= 0.017).י1

פרופיל הבטיחות של המשלב טיסנטריק וכימותרפיה היה עקבי לפרופיל הבטיחות הידוע של כל תרופה, ולא זוהו אותות בטיחות חדשים בעת מתן הטיפול המשולב. אירועים חריגים (AEs) הקשורים לטיפול בדרגה 3-4 נצפו ב-56.6 אחוז מהחולים שקיבלו טיסנטריק בשילוב כימותרפיה לעומת 56.1 אחוז מהחולים שקיבלו כימותרפיה בלבד.

טיסנטריק היא נוגדן מונוקלונלי המיועד להיקשר לחלבון המכונה PD-L1 אשר מתבטא על פני תאי גידול ועל פני תאי החיסון המסתננים לגידול ולחסום את האינטראקציות שלו עם שני הקולטנים PD-1 ו-B7.1. באמצעות עיכוב PD-L1, טיסנטריק עשויה לאפשר את שפעולם של תאי T. טיסנטריק היא בעלת פוטנציאל לשמש כתכשיר בסיסי הניתן לשילוב עם תכשירים אימונותרפיים לטיפול בסרטן, תרופות ממוקדות מטרה וכימותרפיות שונות בטווח רחב של מחלות סרטן.

טיסנטריק כבר מאושרת באיחוד האירופי, בארה"ב ובלמעלה מ-70 מדינות עבור חולים עם NSCLC גרורתי שקיבלו טיפול קודם למחלתם ועבור חולים עם סרטן אורותליאלי גרורתי (mUC) מסוגים מסוימים שלא טופלו בעבר או שטופלו בעבר.

תוצאות הטיפול במשלב זה של טיסנטריק כקו טיפול ראשון בסרטן ריאה מסוג תאים קטנים בשלב מחלה מפושטת הוצגו בסימפוזיון הנשיאותי בכנס סרטן הריאה העולמי (WCLC) לשנת 2018 של האיגוד הבינלאומי לחקר סרטן ריאה (IASLC). הנתונים פורסמו במקביל בעיתון  New England Journal of Medicine.

נושאים קשורים:  טיסנטריק,  סרטן ריאה מסוג תאים קטנים,  ES-SCLC,  מחקרים,  מחקר IMpower133
תגובות