אטוזוליזומאב 14.10.2018

אטזוליזומאב עם כימותרפיה כטיפול קו ראשון לסרטן ריאות של תאים קטנים משלב מפושט

הוספה של אטוזליזומאב לטיפול קו-ראשון בסרטן ריאות של תאים קטנים משלב מפושט הובילה לשרידות כללית ושרידות ללא התקדמות מחלה ארוכות באופן מובהק סטטיסטית מכימותרפיה בלבד

הגברת תגובת תאי T כנגד גידולים על ידי עיכוב איתות PD-1-PD-L1 מראה תוצאות מבטיחות בטיפול בסרטן ריאות של תאים קטנים בשלב מפושט. שילוב מעכבי בקרה חיסונית עם כימותרפיה ציטוטוקסית יכול להיות בעל השפעה סינרגיסטית ולשלב יעילות.

החוקרים ביצעו מחקר פאזה 3 כפול סמיות מבוקר אינבו על מנת להעריך את אטוזוליזומאב יחד עם קרבופלטין ואטופוסיד בסרטן ריאות של תאים קטנים משלב מפושט (extensive stage) אשר לא קיבלו טיפול קודם. המשתתפים חולקו באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבל את קרבופלטין ואטופוסיד יחד עם אטזוליזומאב או אינבו בארבעה סבבים של 21 ימים (שלב אינדוקציה) ולאחר מכן שלב אחזקתי שבמהלכו הם קיבלו אטוזוליזומאב או אינבו (לפי החלוקה האקראית הקודמת) עד שנצפתה השפעה ציטוטוקסית בלתי מתקבלת, התקדמות מחלה על פי קריטריוני recist גרסה 1.1 או היעדר הטבה קלינית נוספת. התוצאים העיקריים שנבדקו היו שרידות ללא התקדמות מחלה המוערכת על ידי החוקרים ושרידות כללית באוכלוסיית הכוונה לטפל.

החוקרים חילקו 201 מטופלים לקבוצת האטוזוליזומאב ו-202 מטופלים לקבוצת האינבו. לאחר זמן מעקב חציוני של  13.9 חודשים, שרידות כוללת חציונית הייתה 12.3 חודשים בקבוצת האטוזוליזומאב ו-10.3 חודשים בקבוצת האינבו (יחס סיכונים לתמותה 0.70; רווח בר-סמך 95% 0.54-0.91; p=0.007). שרידות כוללת חציונית הייתה 5.2 חודשים ו-4.3 חודשים, בהתאמה (יחס סיכונים להתקדמות מחלה או תמותה 0.77; 0.62-0.96; p=0.02). פרופיל הבטיחות של אטזוליזומאב יחד עם קרבופלטין ואטופוסיד היה תואם לדיווחים קודמים של התרופות לחוד ללא סוגיות בטיחות חדשות.

החוקרים מסכמים כי הוספה של אטוזליזומאב לטיפול קו-ראשון בסרטן ריאות של תאים קטנים משלב מפושט הובילה לשרידות כללית ושרידות ללא התקדמות מחלה ארוכות באופן מובהק סטטיסטית מכימותרפיה בלבד.

מקור: 

Horn, L. et al. (2018) NEJM . DOI: 10.1056/NEJMoa1809064

נושאים קשורים:  אטוזוליזומאב,  כימותרפיה,  סרטן ריאות של תאים קטנים,  שרידות כללית,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות