פסוריאזיס 15.10.2018

היעילות והבטיחות של איקסקיזומאב לטיפול בפסוריאזיס בינונית קשה של הגניטליה

החוקרים במחקר מבוקר זה מצאו כי איקסקיזומאב עליונה על פני אינבו בטיפול בפסוריאזיס בינונית קשה של הגניטליה ופרופיל הבטיחות של התרופה דומה לפרופיל שנמצא במחקרים קודמים

פסוריאזיס של הגניטליה (GenPs) הינה מחלה נפוצה, מגבילה וקשה לניהול. עם זאת, נעשו מעט מחקרים התערבותיים ומבוקרים ב-GenPs. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את היעילות של איקסקיזומאב לעומת טיפול אינבו באנשים עם GenPs בינונית-קשה המערבת אחוז אחד או יותר של שטח הגוף (body surface area-BSA).

במחקר השתתפו אנשים עם GenPs בינונית-קשה שהוגדרה על פי ציון sPGA-Gי(static Physician’s Global Assessment of Genitalia) של שלוש או יותר ו-BSA של 1% או יותר. המשתתפים חולקו ביחס של 1:1 לקבל טיפול אינבו (74 משתתפים) או את המינון המומלץ של איקסקיזומאב (75 משתתפים). התוצאים העיקריים כללו את אחוז המטופלים שהשיגו ציון sPGA-G של אפס או אחת, sPGA כולל, הערכה של רכיב 2 בשאלון GenPs-SQFי(GenPs Sexual Frequency Questionnaire) ושיפור של שלוש נקודות ומעלה מתחילת המחקר בסולם גרד הקשור ב-GenPs.

החוקרים מצאו כי בשבוע 12, איקסקיזומאב הראתה עליונות על פני טיפול אינבו עבור sPGA-S של אפס או אחת (73% לעומת 8%, p<0.001),יsPGA כללי של אפס או אחת (73% לעומת 3%, p<0.001). ציון רכיב 2 בשאלון GenPs-SQF השווה לאפס או אחת (78% לעומת 21%, p<0.001) וגרד בגניטליה (60% לעומת 8%, p<0.001). לא דווחו מקרים של קנדידיאזיס ולא אירעו מקרי תמותה. באחד המטופלים שקיבל אינבו נצפתה תופעת לוואי קשה.

מסקנת החוקרים היא כי איקסקיזומאב מדגימה עליונות על פני אינבו בטיפול ב-GenPs בינונית-קשה עם BSA של 1% או יותר. פרופיל הבטיחות של התרופה דומה לתוצאות שנצפו במחקרים קודמים.

מקור: 

Ryan, C et al. (2018) British Journal of Dermatology. DOI 10.1111/bjd.16736

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  טיפול,  בטיחות,  יעילות,  גניטליה,  איקסקיזומאב,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך