פגיעה כלייתית 24.10.2018

התראה ממוחשבת במטופלים עם פגיעה כלייתית חריפה בעת אשפוז

התראה ממוחשבת אוטומטית, המתבססת על ערכי הקריאטינין של המטופל, הביאה להפחתה בתמותה על רקע פגיעה כלייתית חריפה

פגיעה כלייתית חריפה (acute kidney injury,  AKI) מביא לסיכון משמעותי של תמותה ותחלואה נלווית. במחקר חדש, שנערך ב-University of Pittsburgh שבפיטסבורג, ארה"ב, ושהתפרסם בכתב העת Journal of the American Society of Nephrology, ביקשו החוקרים ליצור מערכת תמיכה לקבלת החלטות קליניות (clinical decision support system, CDSS),  הנותנת התראה ממוחשבת אוטומטית בהתבסס על ערכי הקריאטינין של המטופל, על מנת לשפר את התוצאות של מצב חריף זו.

במחקר רב-מרכזי מסוג sequential period analysis, בחנו החוקרים 528,108 מטופלים ללא אי-ספקית כליות סופנית בזמן אשפוזם, בין אוקטובר 2012 ועד ספטמבר 2015, על מנת לקבוע האם שימוש ב-CDSS מקצר את אורך האשפוז ומפחית את התמותה בזמן אשפוז עבור מטופלים עם AKI. החוקרים השוו בין מטופלים אשר טופלו במשך ה-12 חודשים לפני (181,696) וה-24 חודשים אחרי (346,412) יישומה של ה-CDSS. התוצאים העיקריים נקבעו כתמותה בזמן האשפוז ואורך האשפוז, מתוקן לדמוגרפיה  ולתחלואה נלווית.

נתונים סטטיסטיים: AKI אובחן ב-64,512 מטופלים (12.2%). שיעור התמותה הגס ירד מ-10.2% לפני ל-9.4% אחרי יישומה של ה-CDSS (יחס צולב 0.91, רווח סמך 95% של 0.86-0.96; P=0.001) עבור מטופלים עם AKI, אך נותר ללא שינוי במטופלים ללא AKI (מ-1.5% ל-1.4%). השהות הממוצעת באשפוז פחת מ-9.3 ל-9 ימים (P<0.001) עבור מטופלים עם AKI, ונותר ללא שינוי עבור מטופלים ללא AKI. במודלים רב-משתניים של השפעות-מעורבות, היחס הצולב המתוקן עמד על 0.76 (רווח סמך 95% 0.7-0.83) עבור תמותה, ו-0.66 (רווח סמך 95% 0.61-0.72) עבור דיאליזה (P<0.001).

השינוי במשך האשפוז המתוקן גם כן היה מובהק (יחס שיעור היארעות 0.91, רווח סמך 95% 0.89-0.92), וירד מ-7.2 ל-6.0 ימים עבור מטופלים עם AKI. תוצאות מובהקות אלו עמדו גם באנליזות של רגישות, ונמשכו במשך כל תקופת המעקב.

סיכום: לאור הממצאים החוקרים מסמכים שיישום של CDSS עבור מטופלים עם AKI הביא לירידות קטנות אך ממושכות בתמותה בזמן אשפוז, דיאליזה ומשך אשפוז.

מקור:

Al-Jaghbeer, M., Dealmeida, D., Bilderback, A., Ambrosino, R. and Kellum, J. (2017). Clinical Decision Support for In-Hospital AKI. Journal of the American Society of Nephrology, 29(2), pp.654-660.

נושאים קשורים:  נזק כלייתי חריף,  דיאליזה,  משך אשפוז,  מחקרים,  התראה ממוחשבת
תגובות