סרטן הערמונית 28.10.2018

האם ההעדפה לשמר תפקוד מיני משפיעה על בחירת הטיפול בסרטן הערמונית?

על ההעדפה של המטופל ורמת התפקוד המיני הבסיסית שלו והקשר לטיפול ולביצוע מעקב פעיל במקרים של סרטן בסיכון נמוך

גברים אשר אובחנו עם סרטן הערמונית בשלב מוקדם יכולים לבחור בין מגוון אפשרויות טיפול בעלות יעילות אונקולוגית דומה אך עם הבדלים מבחינת ההשפעה שלהם על איכות החיים. בקרב מטופלים שהוגדרו בעלי סיכון נמוך, האפשרות הטובה ביותר לצורך שימור התפקוד המיני היא ביצוע מעקב פעיל, אך כיום אין מספיק מידע בנוגע לשאלה האם ההעדפה של המטופל משפיעה על בחירת הטיפול.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לזהות מה הם המאפיינים של המטופלים הקשורים להעדפה משמעותית לשמר את התפקוד המיני ולקבוע האם ההעדפה של המטופל ורמת התפקוד המיני הבסיסית שלו מקושרים להחלטה על ביצוע מעקב פעיל במקרים של סרטן בסיכון נמוך.

מחקר העוקבה הנוכחי כלל גברים עם סרטן ערמונית לא מפושט. החוקרים העריכו את הדיווחים העצמיים של המשתתפים במחקר בנוגע לתפקוד המיני שלהם באמצעות כלי הערכה בעל תוקף. כמו כן, המשתתפים התבקשו לדרג את החשיבות של שימור התפקוד המיני עבורם בסקלה של חשוב מאוד, חשוב במידת מה או לא חשוב בכלל.

החוקרים אספו מידע בנוגע למאפייני המחלה והטיפולים שניתנו מתוך הרשומות הרפואיות. על מנת לחשב סיכון יחסי מותאם (aRR - adjusted risk ratio) החוקרים השתמשו במודל מותאם של רגרסיית פויסון יחד עם סטיית תקן. כל המבחנים הסטטיסטיים שבוצעו היו דו כיווניים.

מתוך 1,194 הגברים שנכללו במחקר, 52.6% ציינו כי יש להם העדפה חזקה לשימור התפקוד המיני. הסבירות להעדפה חזקה לשימור התפקוד המיני הייתה נמוכה יותר בקרב גברים מבוגרים יותר (aRR = 0.98 לכל שנה, רווח בר סמך 95%= 0.97-0.99), בזמן שבקרב גברים עם תפקוד מיני רגיל הסבירות הייתה גבוהה יותר (בהשוואה לתפקוד מיני ירוד, aRR = 1.59, רווח בר סמך 95%= 1.39-1.82).

מתוך 568 גברים עם סרטן בסיכון נמוך, החוקרים לא מצאו קשר מובהק בין רמת התפקוד הבסיסי או העדפה חזקה של המטופל לשימור התפקוד המיני ובין טיפול במעקב פעיל. עם זאת, ייתכן כי להעדפה חזקה יש השפעה על מטופלים עם תפקוד מיני בסיסי ברמה בינונית בהשוואה לאלה עם תפקוד מיני בסיסי נמוך (P אינטראקציה= 0.02).

החוקרים הסיקו כי לא תמיד ישנה התאמה בין ההעדפה של המטופלים לבין הטיפול שנבחר עבורם. הממצאים הללו מדגימים את ההזדמנות לשפר את היישום של טיפול המתמקד במטופל במקרים של שלבים מוקדמים של סרטן הערמונית.

מקור: 

Broughman, J.R. et al. (2018) Journal of the National Cancer Institute 110,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן,  מעקב פעיל,  סרטן הערמונית,  תפקוד מיני,  העדפת המטופל,  איכות חיים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות