NOACs 29.10.2018

בטיחות ויעילות אפיקסבן (®Aliquis) לעומת וורפרין בחולי אי ספיקת כליות כרונית

שיעור הדימומים, שבץ וטרומבואמבוליזם בחולים עם CKD ודיאליזה המקבלים טיפול נוגד קרישה באפיקסבן (®Aliquis) או ב-warfarin

בשל היעדר נתונים השוואתיים על שימוש בנוגדי קרישה בקרב חולים עם אי ספיקת כליות כרונית (CKD), ההנחיות הנוכחיות ממליצות על טיפול ב-Warfarin עבור פרפור פרוזדורים ופקקת ורידים (VTE) בחולים אלה. עם זאת, לאפיקסבן (®Aliquis) קיימות המלצות מינון ספציפיות לחולי CKD, כך שקיים שימוש קליני בפועל למצבים אלה.

במחקר שפורסם בכתב העת Annals of Pharmacotherapy, קבוצה של חוקרים אמריקאים ניסתה לבחון את שיעור הדימומים, שבץ וטרומבואמבוליזם בחולים עם CKD ודיאליזה המקבלים טיפול נוגד קרישה באפיקסבן (®Aliquis) או ב-warfarin.

החוקרים בחנו באופן רטרוספקטיבי 604 חולים עם CKD מתקדם בשלב 4 או 5 שקיבלו אפיקסבן (®Aliquis) או warfarin. המדד העיקרי להשוואה היה התרחשות של דימום משמעותי בשלושה חודשים לאחר ההרשמה. מדדי משנה כללו התרחשות של דימום גדול, התרחשות של שבץ איסכמי, והישנות של VTE ב-3-6 ו-6-12 חודשים.

אחוז המטופלים עם אפיקסבן (®Aliquis) ו-warfarin עם דימום משמעותי בין 0 ל-3, 3 עד 6 ו-6-12 חודשים היה 8.3% לעומת 9.9% (p=0.48),י1.4% לעומת 4% (p=0.07) ו-1.5% לעומת 8.4% (p<0.001), בהתאמה. לא נמצאו הבדלים בשיעורי שבץ או ב-VTE חוזרים בכל תקופת המחקר.

בחולים עם CKD מתקדם המקבלים טיפול באפיקסבן (®Aliquis) נמצא דימום דומה לאלה הנוטלים warfarin בשלושת חודשי הטיפול הראשונים. עם זאת, בהמשך הטיפול נמצאו שיעורי דימום גבוהים יותר בשימוש ממושך של מעל שישה חודשים ב-Warfarin לעומת אפיקסבן (®Aliquis). מחקר זה מספק מידע על ההשפעות של אנטיקואגולנטים חדשים באוכלוסיה שעד כה הוצאה ממרבית הניסויים.

מקור:

Schafer, Joseph H., Ashley L. Casey, Kristina A. Dupre, and Britta A. Staubes. "Safety and Efficacy of Apixaban Versus Warfarin in Patients With Advanced Chronic Kidney Disease." Annals of Pharmacotherapy (2018): 1060028018781853.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנטיקואגלנטים חדשים,  דביגטרן,  אפיקסבן,  אליקוויס,  פרדקסה,  אי ספיקת כליות כרונית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך