רפואה פליאטיבית 01.11.2018

מיומנויות תקשורת למתן בשורה מרה אצל מתמחים לנפרולוגיה

יעילות הכשרת עמיתים לנפרולוגיה (NephroTalk) לשיפור מיומנות תקשורת במסירת בשורות קשות למטופלים

רופא וחולה (אילוסטרציה)
רופא וחולה (אילוסטרציה)

נפרולוגים מטפלים באוכלוסיה מורכבת מבחינה רפואית, שעומדת בפני החלטות קשות סביב אפשרויות הטיפול וסיום הטיפול. עם זאת, אימוני תקשורת בקרב מתמחים ומומחים לנפרולוגיה הם נדירים יחסית.

עבודה קודמת מצביעה על כך שהכשרה תקשורתית בנפרולוגיה יכולה לשפר את הכשירות הנתפסת לעסוק בשיחות קשות; עם זאת, לא ברור אם אימון זה מביא לשיפור מיומנויות קליניות.

קבוצת חוקרים אמריקאים מהיחידה Palliative Care and Medical Ethics  הנמצאת בפיטסבורג שבארה"ב ניסתה להעריך את היעילות של שלושה ימי הכשרה עבור עמיתים בנפרולוגיה (NephroTalk) שנועדו לשפר מיומנות תקשורת עבור מסירת בשורות קשות למטופלים. בנוסף, החוקרים מדדו את מוכנות הרופאים לשלוש משימות תקשורת נוספות, כולל מטרות הטיפול והמעבר לשלב סופני של מחלתם.

33 עמיתים מהשנה הראשונה והשנייה מתוך שבע שנות תוכנית הכשרה בנפרולוגיה השתתפו ב-NephroTalk מ-2015 עד 2016. מפגשים בהם ניתנה בשורה מרה למטופלים סטנדרטיים הוקלטו לפני ואחרי תכנית ההכשרה והשינויים נמדדו ע"י צ'קליסט סטנדרטי של יכולת תקשורת. ניסיון ושיפור עצמי במשימות תקשורת נמדדו באמצעות סולם ליקרט של חמש נקודות.

מיומנות התקשורת גדלה לאחר אימון לשבע מתוך תשע המיומנויות שנמדדו (P <0.01). המספר הממוצע של מיומנויות שנרכשו לאחר אימון היה 3.6 ± 1.8 . עם מיומנות תקשורתית גבוהה יותר, המפגשים שלאחר ההדרכה היו קצרים משמעותית מהמפגשים שנערכו לפני כן (P = 0.03). עמיתים דיווחו על תחושת מוכנות משופרת לעיסוק בכל משימות התקשורת שנלמדו בתכנית הלימודים של NephroTalk.

הממצאים תומכים ב-NephroTalk כתכנית מיומנויות תקשורת יעילה למתמחים לנפרולוגיה. המתמחים הגדילו את כישורי התקשורת שלהם בצורה משמעותית במתן חדשות רעות, מה שמוביל למפגשים רפואיים יעילים יותר.

מקור:

Schell, Jane O., Robert A. Cohen, Jamie A. Green, Doris Rubio, Julie W. Childers, Rene Claxton, Kwonho Jeong, and Robert M. Arnold. "NephroTalk: Evaluation of a Palliative Care Communication Curriculum for Nephrology Fellows." Journal of pain and symptom management 56, no. 5 (2018): 767-773.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואה פליאטיבית,  נפרולוגיה,  מחלות סופניות,  תקשורת רופאים,  מסירת בשורה מרה
תגובות