אסתמה 14.11.2018

שיעורי האבחנה של COPD כרונית ואסתמה בו זמנית

שיעורי המטופלים עם אסתמה או מחלת ריאות חסימתית כרונית ידועות אשר מקבלים אבחנה מקבילה של המחלה השנייה במסגרת הרפואה הראשונית

אסתמה (צילום: אילוסטרציה)
אסתמה (צילום: אילוסטרציה)

אסתמה ומחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD – chronic obstructive pulmonary disease) הן מחלות החולקות מאפיינים ותסמינים משותפים והאבחנה המבדלת ביניהן עשויה להיות קשה במסגרת הרפואה הראשונית. המחקר הנוכחי בחן את החפיפה הפוטנציאלית בין המחלות הללו במסגרת הרפואה הראשונית.

מטרת המחקר היתה לכמת את השכיחות של מטופלים הסובלים מ-COPD ומקבלים אבחנה של אסתמה בנוסף ומהי השכיחות של מטופלים עם אסתמה המקבלים אבחנה של COPD בנוסף במסגרת הרפואה הראשונית באנגליה. בנוסף, החוקרים רצו לקבוע את שיעור פספוסי האבחנה האפשריים ואת שיעורי פספוס ההזדמנויות לאבחון.

החוקרים זיהו מטופלים עם אסתמה מאובחנת ומטופלים עם COPD מאובחן במסגרת הרפואה הראשונית מתוך מאגר מידע בשם CRPDי(Clinical Practice Research Datalink) באנגליה וחילקו אותם לשני מחקרי תיקוף נפרדים. המחלות אושרו על ידי סקירה של שאלונים שמילאו רופאי משפחה.

החוקרים בדקו את השכיחות של הופעה משולבת של אסתמה ו-COPD במקרים בעלי תוקף באמצעות קידוד CRPD, שאלונים שמולאו ע"י רופאי משפחה ומידע נוסף שביקשו.

במחקר זוהו 400 מטופלים עם COPD ו-351 עם אסתמה אשר מטופלים במסגרת הרפואה הראשונית. מתוך המטופלים המאובחנים באסתמה, 15% (n=52) קיבלו בעבר אבחנה של COPD שתועד באמצעות קידוד, אף על פי שרק בקרב 14.8% מתוכם היתה סבירות ל-COPD (רווח בר סמך 95%= 11.3-19.0). כמו כן, החוקרים הראו שבקרב יותר ממחצית (52.5%, n=210) מהמטופלים המאובחנים ב-COPD התקבלה אבחנה קודמת של אסתמה. עם זאת, כאשר לוקחים בחשבון עדויות נוספות שיתמכו באבחנה של אסתמה, ניתן לראות כי רק 14.5% מהמטופלים המאובחנים ב-COPD היו בעלי סבירות לאבחנה נוספת של אסתמה (רווח בר סמך 95%= 11.2-18.3).

החוקרים הסיקו כי אבחנה של אסתמה ו-COPD בו זמנית לאבחנה של COPD (14.5%) או של אסתמה (14.8%) אינן תופעות נפוצות. בנוסף, החוקרים מצאו כי ייתכן שישנו אבחון יתר של אסתמה בקרב מטופלים המאובחנים ב-COPD.

מקור: 

Nissen, F. et al. (2018) British Journal of General Practice 68,676.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  רשומות רפואיות,  אפידמיולוגיה,  מחקרי תיקוף
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות