החלפת מסתם אאורטלי 20.11.2018

מערכת חדשה להחלפה צנתורית של מסתם אאורטלי

החלפת מסתם אאורטלי באמצעות צנתר באמצעות ה-THV החדש במטופלים עם סיכון ניתוחי מוגבר קשורה בשיעורים נמוכים של תמותה ושבץ לאחר שנה

החלפת מסתם ניתוחית (אילוסטרציה)

המערכת החדשה להחלפת מסתם לבבי באמצעות צנתר (transcatheter heart valve-THV) הניתנת למיקום מחדש והמתרחבת עצמונית תוכננה לצורך טיפול בסטנוזיס אאורטלי קשה וסיפטומטי במטופלים עם סיכון ניתוחי גבוה. מטרת מחקר זה היתה לדווח על תוצאים שנה לאחר החלפת מסתם אאורטלי באמצעות צנתר (transcatheter aortic valve replacement) עם מערכת ה-THV החדשה.

המחקר בינלאומי ורב מרכזי זה העריך מטופלים עם סטנוזיס אאורטלי קשה וסימפטומטי אשר עברו THV בגישה טרנס פמורלית ומעקב לאחר 30 ימים, לאחר שנה ולאחר מכן כל שנה במשך 5 שנים. התוצא העיקרי היה תמותה כוללת לאחר שנה. תוצאים משניים כללו תוצאים קליניים ומדידות אקוקרדיוגרפיות.

במסגרת המחקר השתתפו 941 מטופלים (גיל ממוצע 82.4±5.9 שנים, 65.7% נשים, ציון STSי5.8%) שעברו השתלת מסתם ב-61 מרכזים באירופה, אוסטרליה וקנדה. לאחר שנה הערכות קפלן-מאייר עבור תמותה כוללת, תמותה קרדיווסקולרית, שיעורי שבץ הגורם לנכות ואוטם שריר הלב היו 12.1%, 6.6%, 2.2% ו-2.5%, בהתאמה.

גרדיאנט טרנס-מסתמי אאורטלי ממוצע ושטח המסתם היו 8.66 מ"מ כספית ו-1.75 ס"מ מרובע, בהתאמה. דלף פרה-מסתמי היה בינוני ומעלה ב-2.6% מהמטופלים ללא אירועי דמם קשה. שיעורי קוצב חדש היו 18.7% ו-21.3% עבור אנשים שטרם היה להם קוצב לאחר 30 ימים ולאחר שנה, בהתאמה. סטטוס תפקודי, יכולת מאמץ ואיכות חיים השתפרו באופן מובהק סטטיטסית לאחר שנה.

מסקנת החוקרים היא כי החלפת מסתם אאורטלי באמצעות צנתר באמצעות ה-THV החדש במטופלים עם סיכון ניתוחי מוגבר קשורה בשיעורים נמוכים של תמותה ושבץ לאחר שנה. תוצאות המודינמיות חיוביות לאחר שנה נצפו יחד עם גרידאנט לחץ טרנס-מסתמי נמוך והיארעות נמוכה של דלף פרה-מסתמי.

מקור: 

Sondergaard, L. et al. (2018) Journal of the American College of Cardiology. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.09.014

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבץ,  החלפת מסתם אאורטלי,  איכות חיים,  תמותה
תגובות