הטלת שתן לילית 21.11.2018

שכיחות וגורמי הסיכון של הטלת שתן לילית

מחקר אינטרנטי, אורכי ומבוסס אוכלוסיה בסין, בדרום קוריאה ובטאיוואן העריך את שכיחות הטלת שתן לילית ואת גורמי הסיכון הקשורים אליה

המחקר הנוכחי בדק את השכיחות, התסמינים וגורמי הסיכון להטלת שתן לילית (Nocturia) באמצעות מידע שנאסף ע"י שאלונים אינטרנטיים בסין, בדרום קוריאה ובטאיוואן.

החוקרים ביצעו מחקר אינטרנטי, אורכי ומייצג אוכלוסיה בו השתתפו גברים ונשים בגילאי 40 שנים ומעלה וניתחו את המידע באמצעות אנליזת פוסט הוק. החוקרים בדקו את השכיחות של הטלת שתן לילית ואת מידת ההפרעה שלה לפי קבוצות של מין וגיל ועם התייחסות לתחלואות נוספות ותסמינים במערכת השתן התחתונה (LUTS – lower urinary tract symptoms).

החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה לוגיסטית רב וחד משתנית על מנת לזהות את גורמי הסיכון להטלת שתן לילית, כאשר הטלת שתן לילית הכוללת ≥ שתי התרוקנויות הייתה המשתנה התלוי.

במחקר השתתפו 8,284 ונמצא כי השכיחות של הטלת שתן לילית הכוללת ≥1, ≥2 או ≥3 התרוקנויות הייתה מעט גבוהה יותר בקרב נשים (76.1, 37.3 ו-17.5%, בהתאמה) בהשוואה לגברים (74.0, 34.5 ו-15.5%, בהתאמה). כמו כן, החוקרים מצאו כי השכיחות של הטלת שתן לילית והמטרד שהיא גורמת עולים עם הגיל.

החוקרים מצאו כי מטופלים עם תחלואה נוספת או עם תסמונת שלפוחית רגיזה (OAB – overactive bladder syndrome) רטובה או חמורה יותר, חוו יותר השתנה לילית בהשוואה למטופלים ללא המצבים הללו.

כמו כן, האנליזה הרב משתנית חשפה שמשתנים כמו מין נקבה, גיל מעל 60 שנים, סוכרת, מחלת לב, BMI, תוצאת IPSSי(International Prostate Symptom Score), אי נקיטת שתן במאמץ, OAB רטוב וציון סקלת HADS י(Hospital Anxiety And Depression Scale) להערכת חרדה היו קשורים ל- ≥ 2 התרוקנויות. יתר לחץ דם נמצא קשור ל- ≥ 2 התרוקנויות ליליות בקרב נשים בלבד, בזמן שצריכת אלכוהול נמצאה קשורה רק בקרב גברים.

הטלת שתן לילית היא תופעה נפוצה ומטרידה שמשפיעה על חלק גדול מהגברים והנשים בגילאי 40 שנים ומעלה בסין, דרום קוריאה וטאיוואן. החוקרים הסיקו כי גורמים כמו גיל, מין, תחלואות נוספות ו-LUTS קשורים להטלת שתן לילית.

מקור: 

Chow, P. et al. (2018) World Journal of Urology 36,11.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הטלת שתן לילית,  שכיחות,  גורמי סיכון
תגובות