זיהומים 22.11.2018

השפעת היוזמה הארצית להיגיינת ידיים באוסטרליה על מניעת זיהומים

היוזמה הארצית להיגיינת ידיים באוסטרליה נמצאה קשורה עם שיפור משמעותי בהיענות להיגיינת ידיים וירידה בהיארעות של בקטרמיה סטאפילוקוקלית בצוות רפואי

היגיינה בבתי חולים, שטיפת ידיים (צילום: אילוסטרציה)
היגיינה בבתי חולים, שטיפת ידיים (צילום: אילוסטרציה)

היוזמה הארצית להיגיינת ידיים (NHHI, The National Hand Hygiene Initiative) היא תכנית מסודרת ליצירת שינוי בהתנהגות על בסיס תכנית ה-WHO – "חמישה רגעים להיגיינת ידיים" – שבאה במטרה לשפר היענות להיגיינת ידיים בקרב אנשי הצוות הרפואי באוסטרליה, ולהפחית את הסיכון לזיהומים הקשורים לצוות הרפואי. בוצעה אנליזה לבדיקת יעילות התכנית.

במחקר אורכי בוצעה הערכה לתוצאים של תכנית ה-NHHI במשך 8 שנים לאחר הטמעת התכנית (בין ינואר 2009 ליוני 2017), כולל השתתפות בתי החולים, היענות להיגיינת ידיים (נמדד כשיעור הרגעים שנצפו) שלוש פעמים בשנה, התגייסות חינוכית, עלות והקשר עם היארעות של בקטרמיה סטאפילוקוקלית הקשורה לצוות הרפואי (HA-SAB, health-care-associated Staphylococcus aureus bacteraemia).

בין 2009 ו-2017, נצפתה עלייה במרכזים הרפואיים המשתתפים בתכנית (105 בתי חולים [103 ציבוריים ו-2 פרטיים] ב-2009 בהשוואה ל-937 [598 ציבוריים ו-339 פרטיים] ב-2017) והיענות כללית להיגיינת ידיים (36,213 [63.6%] מתוך 56,978 רגעים [95%CI 63.2-63.9] ב-2009 בהשוואה ל-494,673 [84.3%] מתוך 586,559 רגעים [84.2-84.4] ב-2017 ; p<0.0001).

ההיענות גדלה גם כן לכל סוג רגע ולכל קבוצה של אנשי הצוות הרפואי, כולל הרופאים והרופאות (4,377 [50.5%] מתוך 8,669 רגעים [95%CI 49.4-51.5] ב-2009 בהשוואה ל-53,620 [71.7%] מתוך 74,788 רגעים [71.4-72.0] ; p<0.0001).י1,989,713 תכניות ללמידת NHHI באינטרנט הושלמו. תקציב ה-NHHI לשנת 2016 היה שווה ל-0.06 דולר אוסטרלי לכל חולה מאושפז.

בקרב בתי החוליים הציבוריים הגדולים באוסטרליה (132 בתי חולים), שיפור היענות היגיינת ידיים הייתה קשורה עם ירידה בהיארעות של בקטרמיה סטאפילוקוקלית הקשורה לצוות הרפואי (incidence rate ratio 0·85 ; 95%CI 0.79 – 0.93 ; p ≤0·0001). לכל עלייה של 10% בהיענות להיגיינת ידיים, היארעות של הבקטרמיה פחתה ב-15%.

לסיכום, ה-NHHI נמצאה קשורה עם שיפור משמעותי בהיענות להיגיינת ידיים וירידה בהיארעות של בקטרמיה סטאפילוקוקלית הקשורה לצוות הרפואי. מאפיינים מרכזיים כללו גישה מתואמת מתמשכת המוטמעת לתוך תקני בתי החולים. ה-NHHI יכולה להיות מושלכת לתוך תכניות ארציות אחרות לשינוי התנהגות.

מקור:

Grayson ML, Stewardson AJ, Russo PL, Ryan KE, Olsen KL, Havers SM, Greig S, Cruickshank M, Australia HH, National Hand Hygiene Initiative. Effects of the Australian National Hand Hygiene Initiative after 8 years on infection control practices, health-care worker education, and clinical outcomes: a longitudinal study. The Lancet Infectious Diseases. 2018 Nov 1;18(11):1269-77.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  זיהום,  בקטרמיה,  היגיינת ידיים,  מניעת זיהומים,  זיהומים בבתי חולים,  מחקרים
תגובות