סרטן קולורקטלי גרורתי

האם יש להפסיק טיפול עם נוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR בסרטן קולורקטלי גרורתי בצד ימין לפני טיפול קונברסיה?

סקירת ספרות זאת הדגימה כי לנוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR ישנו יתרון בהיבט כיווץ הגידול ללא תלות במיקומו (ימין או שמאל), דבר החשוב לטיפול קונברסיה

מחקרים קודמים הדגימו כי גידולי צד שמאל הינם בעלי פרוגנוזה טובה יותר מאשר גידולי צד ימין בקרצינומה קולורקטלית גרורתית (mCRC) עם RAS מזן הבר. ממצאים ממחקרים קודמים רמזו כי לנוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR אין יתרון על פני בבקיזומאב בגידולים בצד ימין. עם זאת, לא ברור האם מיקום הגידול הראשוני משפיע על אפשרויות המטופלים לכריתה בעלת פוטנציאל ריפוי.

החוקרים סקרו את מאגרי המידע PubMed, the Cochrane Library, Embase, ASCO ו-ESMO. בעבודה נכללו מחקרים אקראיים ומבוקרים אשר העריכו את היעילות של נוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR על בסיס מיקום הגידול הראשוני. התוצאים כללו שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR),יETS י(early tumor shrinkage) ו-DpRי(depth of response). יחסי סיכויים עבור ORR חושבו עם רווחי סמך של 95%.

החוקרים כללו בעבודה תשעה מחקרים. החוקרים מצאו כי ללא תלות במיקום הגידול, ה-ORR עבור נוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR (צד שמאל: 80.2%, רווח בר-סמך 95%: 47-95%; I²=76.9; צד ימין: 46.1%; 39.4-53.0%; I²=18.9%) היה גבוה יותר מאשר זרוע הביקורת ובכלל זה כימותרפיה עם או ללא בבאסיסומאב. יחס הסיכויים עבור נוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR הדגים יתרון מובהק סטטיסטית על פני כימותרפיה עם או ללא בבאסיסומאב בגידולי צד שמאל (יחס סיכויים, 2.19; רווח בר-סמך 95%, 1.41-3.38; p<0.001). עבור גידולי צד ימין, הנוגדנים המונוקלונליים כנגד EGFR שיפרו ORR לעומת כימותרפיה לבד (יחס סיכויים, 1.75; 1.05-2.90; p=0.03). בנוסף, יחס הסיכויים הראה עדיפות נומרית לנוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR לעומת בבאסיסומאב (1.281, 0.77-2.12; p=0.335). נתוני ETS ו-DpR משלושה מחקרים הדגימו יתרון ל נוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR ללא תלות למיקום הגידול. נתוני כריתה הקשורים למיקום הגידול לא היו חד משמעיים. עבור גידולי צד ימין, נמצא כי שרידות ללא התקדמות מחלה ושרידות כוללת חציוניות היו דומות במטופלים שהשיגו ETS בשתי זרועות המחקר.

החוקרים מסכמים כי לנוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR ישנו יתרון בהיבט כיווץ הגידול ללא תלות במיקומו, דבר החשוב לטיפול קונברסיה. עבור גידולי צד ימין, נוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR צריכים להוות טיפול הבחירה לצורך כריתה קורטיבית במטופלים עם mCRC ו-RAS מזן הבר. ETS מייצג תת אוכלוסייה של מטופלים עם גידולי צד ימין אשר יכולים להרוויח מטיפול עם נוגדנים מונוקלונליים כנגד EGFR.

מקור: 

Chen, D. et al. (2018) European Journal of Cancer. 16, 200

נושאים קשורים:  סרטן קולורקטלי גרורתי,  מיקום הגידול,  כריתה,  טיפול קונברסיה,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  מחקרים
תגובות