סדר טיפולי

סדר הטיפול בסרטן קולורקטלי גרורתי

סקירת ספרות זאת עוסקת בגישות הטיפוליות הקיימות בסרטן קולורקטלי גרורתי ובפרט בבחירת סדר הטיפול הרצוי במסגרת טיפול קו-ראשון, שני ושלישי

נכון להיום, סרטן קולורקטלי גרורתי (mCRC), לרוב אינו בר ריפוי אך שרידות המטופלים השתפרה משמעותית לאור החידושים בטיפולים הכימותרפיים ובטיפולים המכוונים (targeted therapy). עם זאת, אופן השימוש האופטימלי וסדר הטיפול הרצוי בתוך קווי הטיפול השונים אינו ברור.

החוקרים ביצעו סקירה של גישות טיפוליות שונות ושל סדר הטיפול הרצוי בנסיבות של טיפול קו ראשון, שני ושלישי ב-mCRC ובכלל זה התייחסו להיבטים ביולוגיים המשפיעים על סדר הטיפול וטיפול חוזר.

טיפול קו-ראשון יעיל הינו בעל חשיבות גבוהה בהיבט תוצאים קליניים ובחירתו צריכה להיעשות לאחר שקילת גורמים קליניים וסמנים ביולוגיים ובפרט RAS ו-BRAF. בחירת טיפול קו-שני תלויה בטיפולים הסיסטמיים שניתנו כקו ראשון. תרופות אנטי-אנגיוגניות כדוגמת בבאסיסומאב, רמוקירומאב ואפליברספט נמצאות בהתוויה לרוב המטופלים בעוד שמעכבי EGFRי(epidermal growth factor receptor) לא משפרים שרידות כטיפול קו שני. פרופיל מולקולרי הינו מאפיין חשוב של טיפול קו שלישי, כאשר מטופלים עם RAS מזן הבר יכולים לקבל מעכבי EGFR כדוגמת סטוקסימאב או פניטומומאב או רגרופניב וטריפלורידין/טיפירציל. פמברוליזומאב וניבולומאב עם או ללא איפילומומאב יכולות להינתן למטופלים עם אי יציבות מיקרוסטליטית גבוהה. "תקיפה" של אמפליפיקציית HER2Ineu הינה בעלת תוצאות מבטיחות במטופלים עם גידולים שמדגימים אבנורמליות זו. ההחלטה לגבי רצף הטיפול הרצוי יכולה להסתבך על ידי העובדה כי הפסקת טיפול או הפחתת עצימותו יכולה לגרום להתקדמות מחלה.

בימים אלה נעשים מחקרים אשר בוחנים את רצף ותזמון הטיפול המיטבי עבור mCRC. אפיון הפרופיל המולקולרי של הגידולים מוביל לפיתוח טיפולים חדשים ומגביר את הידע הקיים לגבי אבולוציית הגידולים תחת לחץ טיפולי.

מקור: 

Modest, D.P. et al. (2019) European Journal of Cancer

נושאים קשורים:  סרטן קולורקטלי גרורתי,  סדר טיפול,  סמנים מולקולריים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  מחקרים