מחלות אנתריות 04.12.2018

יעילות בדיקות אבחנתיות שאינן תלויות בתרביות בזיהוי פתוגנים במחלות אנתריות

ההשפעות של CIDT והעלויות המשוערות של אימות באמצעות תרבית של שיגלה, סלמונלה, אי. קולי וקמפילובקטר

חיידק אי.קולי בהגדלה (מקור: ויקיפדיה)
חיידק אי.קולי בהגדלה (מקור: ויקיפדיה)

השימוש בבדיקות אבחנתיות שאינן תלויות בתרביות (Culture-independent diagnostic tests, CIDT) כדי לזהות פתוגנים אנתריים הולך וגובר. אולם, מערכות מעקב אחרי מחלות המועברות דרך אוכל מזוהם תלויות באימות באמצעות תרבית בכדי להעריך את נטל המחלה (disease burden) וכדי לזהות התפרצויות באמצעות אפיון מולקולרי.

במחקר חדש שנערך ב-Vanderbilt University Medical Center בנאשוויל, ארה"ב, והתפרסם בכתב העת Clinical Infectious Diseases, ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעות של CIDT ואת העלויות המשוערות של אמות באמצעות תרבית של שיגלה, סלמונלה, אי. קולי המייצרת טוקסין שיגה (STEC), וקמפילובקטר ב-Tennessee Department of Health Public Health Laboratory.

מחקר תצפיתי זו כלל מידע מעבדתי ואפידמיולוגי מהשנים 2013-2016 ממטופלים אשר סבלו ממחלה אנתרית. החוקרים חישבו את יכולת זיהוי הפתוגן לפי סוג הבדיקה האבחנתית שנערכה במעבדה הקלינית. החוקרים העריכו את יחסי השכיחות המתוקנים ואת רווח הסמך 95% באמצעות רגרסיית פויסון מתוקנת. הערכות עלות חושבו לפי פתוגנים אשר זוהו בדגימות אשר נמצאו חיוביות ב-CIDT בהשוואה לזיהוי הפתוגן באמצעות תרבית.

נתונים סטטיסטיים: במהלך תקופת המחקר, מעבדת בריאות הציבור קיבלה 5,553 דגימות ממעבדות קליניות ממטופלים עם מחלה אנתרית. זיהוי פתוגן נעשה ב-57% (984/1713) מהדגימות באמצעות דגימות צואה חיוביות ב-CIDT וב-95% (3662/3840) מדגימות אשר נבדקו בתרבית (יחס שכיחות 0.61, רווח סמך 95% של 0.56-0.66).

זיהוי פתוגן באמצעות דגימות חיוביות ב-CIDT  היה שונה בין סוגי הפתוגנים: סלמונלה (72%), שיגלה (64%), STEC  (57%) וקמפילובקטר (26%). בהשוואה לפתוגנים שזוהו בתרבית, העלות של זיהוי פתוגנים מ-100 דגימות חיוביות ב-CIDT  היו גבוהות יותר עבור שיגלה ($6192), סלמונלה ($18373) ו-STEC ($27783).

סיכום: לאור הממצאים החוקרים מסכמים שיכולת הזיהוי של בדיקות CIDT היתה נמוכה עבור חיידקים אנתריים. לממצא זה יש השלכות חשובות עבור מערכות מעקב אחרי מחלות אנתריות, זיהוי התפרצויות,ועלויות של תכניות בריאות הציבור.

מקור:

Aamer Imdad, Fiona Retzer, Linda S Thomas, Marcy McMillian, Katie Garman, Peter F Rebeiro, Stephen A Deppen, John R Dunn, Amy M Woron; Impact of Culture-Independent Diagnostic Testing on Recovery of Enteric Bacterial Infections, Clinical Infectious Diseases, Volume 66, Issue 12, 1 June 2018, Pages 1892–1898, https://doi.org/10.1093/cid/cix1128

https://academic.oup.com/cid/article-abstract/66/12/1892/4774957?redirectedFrom=fulltext

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלה אנתרית,  תרבית צואה,  שיגלה,  סלמונלה,  אי-קולי
תגובות