שיטיון 13.12.2018

תרופות להפחתת לחץ דם וסינקופה עקב תת לחץ דם אורתוסטטי בשיטיון

האם לתרופות להורדת לחץ דם תפקיד מרכזי בהשראת סינקופה כתוצאה מתת לחץ דם אורתוסטטי במבוגרים עם שיטיון?

במבוגרים עם שיטיון, טיפול בניטרטים, מעכבי אנזים המהפך ומשתנים או במעכבי אנזים המהפך וניטרטים נקשר באופן משמעותי להיארעות של סינקופה על רקע תת לחץ דם אורתוסטטי.

מטרת המחקר היתה להעריך האם לתרופות להורדת לחץ דם תפקיד מרכזי בהשראת סינקופה כתוצאה מתת לחץ דם אורתוסטטי (OH related syncope). המחקר פרוספקטיבי, תצפיתי, רב מוקדי שהתקיים במחלקות לרפואה דחופה, יחידות סינקופה ומרכזים להערכת שיטיון. במחקר השתתפו מבוגרים בני 65 או יותר עם אבחנה של שיטיון ועם מקרה אחד או יותר של איבוד הכרה או נפילה בלתי מוסברת במהלך שלושת החודשים שקדמו למחקר.

לחץ הדם נמדד בשכיבה ובעמידה (אחרי דקה ואחרי 3 דקות). תת לחץ דם אורתוסטטי הוגדר כירידה בלחץ הדם הסיסולי בערך של 20 מ"מ כספית או יותר וירידה בלחץ הדם הדיאסטולי בערך של 10 מ"מ כספית או יותר מקץ 3 דקות של עמידה. ניתוח של משתנה אחד וניתוח רב-משתני נעשו על מנת להעריך את הקשר בין תרופות להורדת לחץ הדם ושילובן במקרים של סינקופה על רקע של תת לחץ דם אורתוססטי.

הגיל הממוצע של המשתתפים במחקר (522 משתתפים, מתוכם 324 נשים) היה 83.5±6.1. ל-74.5% מהמשתתפים היה יתר לחץ דם עורקי. 324 מהמשתתפים (67.8%) חוו נפילה על רקע סינקופה ו-168 (32.2%) נפילה ללא קשר לסינקופה. מספר התרופות להורדת לחץ הדם עמד על 2.9±3.1 ולא היה שונה בין שתי הקבוצות.

נפילות על רקע סינקופה היו קשורות לתת לחץ דם אורתוסטטי אצל 170 משתתפים (48%) ויותר נפוצות אצל מטופלים שקיבלו ניטרטים (15.3% לעומת 9.8%, P=0.06), חסמי אלפא (16.5% לעומת 9.8%, P=0.04) או שילוב של מעכבי אנזים המהפך (ACE-I) ומשתנים (20.6% לעומת 13.0%, P=0.04), חסמי אלפא ומשתנים (8.2% לעומת 3.3%, P=0.036), ומעכבי אנזים המהפך וניטרטים (8.2% לעומת 3.3%, P=0.1).

ניתוח רב משתני הראה סיכון גדול יותר לסינקופה על רקע תת לחץ דם אורתוסטטי עבור מטופלים בניטרטים (סיכון יחסי – 1.77), שילוב של ACE-I ומשתנים (סיכון יחסי – 1.66) ושילוב של ACE-I וניטרטים (סיכון יחסי – 2.32).

מסקנת החוקרים היתה שבחולים מבוגרים עם שיטיון, סינקופה על רקע תת לחץ דם אורתוסטטי קשורה באופן מובהק לטיפול בניטרטים, שילוב של ACE-I עם עם משתנים ושילוב של ACE-I עם ניטרטים.

מקור:

Testa G. et al (2018). Journal of the American Geriatrics Society

נושאים קשורים:  שיטיון,  תרופות להורדת לחץ דם,  תת לחץ דם אורתוסטטי,  סינקופה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות