סרטן שד מתקדם triple negative 20.12.2018

Atezolizumab ו-nab-paclitaxel לטיפול בסרטן שד גרורתי טריפל נגטיב

במחקר פאזה שלוש, Atezolizumab בשילוב כימותרפיה מסוג nab-paclitaxel הפחיתה באופן מובהק את הסיכון להתקדמות המחלה או למוות, באוכלוסיית המחקר הכוללת, ובאוכלוסיית החולות עם ביטוי יתר של החלבון PD-L1

סרטן שד מסוג טריפל נגטיב (triple-negative), גידול בו התאים הסרטניים שליליים לקולטנים לאסטרוגן, פרוגסטרון ו-HER2 (לא נתיח, מתקדם מקומית או גרורתי) הינו סרטן אלים עם פרוגנוזה לא טובה. ייתכן ו-nab-paclitaxel יכול להגביר את הפעילות האנטי סרטנית של Atezolizumab.

מחקר IMpassion130 הוא מחקר פאזה III רב־מרכזי, אקראי, כפול-סמיות, המעריך את היעילות, הבטיחות והפרמוקינטיקה של Atezolizumab בשילוב הכימותרפיה nab-paclitaxel, לעומת פלצבו בשילוב nab-paclitaxel בחולות עם סרטן שד מסוג טריפל נגטיב לא נתיח, מתקדם מקומית או גרורתי, אשר לא קיבלו טיפול סיסטמי קודם למחלתן הגרורתית. המחקר גייס 902 חולות עם חלוקה אקראית ושווה לאחת משתי זרועות המחקר (1:1).

מטרות המחקר הראשוניות הינן  PFS ו־OS.יPFS ו־OS נבדקו בכלל אוכלוסיית המחקר (ITT), ובאוכלוסיית החולות עם ביטוי יתר של PD-L1, מטרות המחקר השניוניות הינן שיעור תגובה כולל (ORR), משך התגובה והזמן עד להידרדרות במצב הבריאות הכללי/איכות החיים הקשורה למצב הבריאותי.

כל זרוע במחקר כללה 451 מטופלות (זמן מעקב חציוני, 12.9 חודשים). ההישרדות החציונית ללא התקדמות מחלה בכלל אוכלוסיית המחקר הייתה 7.2 חודשים בזרוע שטופלה ב-Atezolizumab לעומת 5.5 חודשים בזרוע הביקורת (0.80=HR;י CI95%: 0.69-0.92; p=0.0025),  ובאוכלוסיית החולות עם ביטוי יתר של PD-L1,י7.5 חודשים בזרוע שטופלה ב-Atezolizumab לעומת 5.0 חודשים בזרוע הביקורת (0.62=HR;יCI 95%: 0.49-0.78; p<0.0001). ההישרדות החציונית הכוללת בכלל אוכלוסיית המחקר הייתה 21.3 חודשים בזרוע שטופלה ב-Atezolizumab לעומת 17.6 חודשים בזרוע הביקורת (0.84=HRי; CI95%: 0.69-1.02; p=0.08).

ההישרדות החציונית הכוללת של אוכלוסיית החולות עם ביטוי יתר של PD-L1 הייתה 25.0 חודשים בזרוע שטופלה ב-Atezolizumab ו-15 חודשים בזרוע הביקורת (0.62=HR;יCI95%: 0.45-0.86). לא זוהו תופעות לוואי חדשות. תופעות לוואי שהובילו להפסקת אחת התרופות התרחשו ב-15.9% מהמטופלות אשר קיבלו Atezolizumab ו-nab-paclitaxel לעומת 8.2% מהמטופלות שקיבלו nab-paclitaxel יחד עם פלצבו.

החוקרים מסכמים כי Atezolizumab ו-nab-paclitaxel מאריכות את ההישרדות ללא התקדמות מחלה בקרב מטופלות עם סרטן שד טריפל נגטיב בכלל אוכלוסיית המחקר ובקרב אוכלוסיית החולות עם ביטוי יתר של PD-L1. פרופיל הבטיחות תואם ועקבי לפרופיל הבטיחות הידוע של כל אחת מהתרופות.

מקור:

Schmid, Peter, Sylvia Adams, Hope S. Rugo, Andreas Schneeweiss, Carlos H. Barrios, Hiroji Iwata, Véronique Diéras et al. "Atezolizumab and nab-paclitaxel in advanced triple-negative breast Cancer." New England Journal of Medicine (2018).

נושאים קשורים:  סרטן שד מתקדם triple negative,  סרטן השד,  רפואה מותאמת אישית,  nab-paclitaxel,  atezolizumab,  PD-L1,  פקליטסקל מוצמד אלבומין,  מחקרים
תגובות