מחלות מעי דלקתיות 08.01.2019

הסיכון לזיהומים חמורים ואופורטוניסטיים בטיפול במחלות מעי דלקתיות

החוקרים העריכו את הסיכון לזיהומים במטופלים עם מחלות מעי דלקתיות (inflammatory bowel disease, IBD) המטופלות בתיופורינים, anti-TNF או שילוב שלהם

הסיכון לזיהום הקשור ל-tumor necrosis factor antagonists - anti-TNF ותיופורינים (טיפול משולב) אינו ברור. החוקרים העריכו את הסיכון לזיהומים רציניים ואופורטוניסטיים במטופלים עם מחלות מעי דלקתיות (inflammatory bowel disease, IBD) המטופלות בתיופורינים, anti-TNF או שילוב שלהם בעוקבה גדולה של מטופלים בצרפת.

החוקרים ביצעו מחקר מבוסס אוכלוסיה של מטופלים (בני 18 שנים ומעלה) עם אבחנה של IBD במאגר נתוני הבריאות הלאומי של צרפת. החוקרים אספו נתונים מינואר 2009 ועד דצמבר 2014. הסיכונים לזיהומים חמורים ואופורטוניסטיים הקשורים לחשיפה לטיפול משולב, anti-TNF ותיופורין, הושוו בעזרת מודלי סיכון של cox המותאמים למאפיינים סוציו-דמוגרפיים בנקודת הבסיס וכאלו המשתנים לאורך הזמן, תרופות ומחלוות נלוות.

בקרב 190,694 מטופלים עם IBD שנכללו במחקר, 8,561 זיהומים חמורים ו-674 זיהומים אופורטוניסטיים התרחשו. בהשוואה לטיפול עם anti-TNF, טיפול משולב נמצא כקשור לעליה בסיכון לזיהום חמור (יחס סיכונים, 1.23; רווח בר-סמך 95%, 1.05-1.45) וזיהומים אופורטוניסטיים (יחס סיכונים, 1.96; רווח בר-סמך 95%, 1.32-2.91).

בהשוואה לטיפול עם תיופורין, טיפול עם anti-TNF נמצא כקשור לעליה בסיכון לזיהומים חמורים (יחס סיכונים, 1.71; רווח בר-סמך 95%, 1.56-1.88), זיהום מיקובקטריאלי (יחס סיכונים, 1.98; רווח בר-סמך 95%, 1.15-3.40) וזיהום בקטריאלי (יחס סיכונים 2.38; רווח בר-סמך 95%, 1.23-4.58).לעומת זאת, טיפול עם anti-TNF נמצא כקשור לירידה בסיכון לזיהומים אופורטוניסטיים ויראליים בהשוואה לטיפול עם תיופורין (יחס סיכונים, 0.57; רווח בר סמך 95%, 0.38-0.87).

לסיכום, בעוקבה לאומית של מטופלים עם IBD בצרפת, החוקרים מצאו הטרוגניות בסיכון לזיהומים חמורים וזיהומים אופורטוניסטיים במטופלים שטופלו עם מדכאי-חיסון. יש לשקול זאת בזהירות לעומת היתרונות הפוטנציאליים כטיפול ב-IBD בניהול המטופלים.

מקור:

Kirchgesner, J. et al. (2018) Gastroenterology. 155(2)

נושאים קשורים:  מחקרים,  זיהומים חמורים,  זיהומים אופורטוניסטיים,  טיפול משולב,  מחלות מעי דלקתיות
תגובות