אוטם שריר הלב 13.01.2019

אוטם חריף בשריר הלב במטופלים עם לופוס

בהשוואה לאנשים ללא SLE שעברו STEMI ו-NSTEMI לא נמצאו הבדלים משמעותיים בעוקבה גדולה של מטופלים מארצות הברית

אחת הסיבות המובילות לתמותה ב-SLE - systemic lupus erythematosus הינה אוטם חריף של שריר הלב. נכון להיום, לא ידוע האם תוצאים וניהול של STEMI ו-non-STEMI הינם שונים במטופלים עם SLE לעומת אלו ללא SLE כפי שנמצאו במסד נתונים מעודכן וגדול.

החוקרים ביצעו סריקה של מאגר מידע לאומי בין השנים 2005-2014 וזיהו קבלתו עם STEMI ו-NSTEMI עם וללא SLE. התוצא העיקרי שנבדק היה תמותה באשפוז. תוצאים משניים כללו רה-וסקולריזציה (התערבות בצנתור, ניתוח מעקפים או טרומבוליזה), שיעורי טיפול תרופתי ואירועים שליליים קליניים משמעותיים. עוקבה מותאמת זיקה נוצרה על מנת להשוות תוצאים אלו. יחס סיכויים חושב באמצעות העוקבה מותאמת הזיקה.

החוקרים בחנו 321,048 אשפוזי STEMI כאשר מתוכם ל-1,001 (0.31%) הייתה אבחנה של SLE ו-572,971 אשפוזי NSTEMI כאשר מתוכם ל-2,134 (0.37%) הייתה אבחנה של SLE. במטופלים עם STEMI,י882 אנשים עם SLE וללא SLE בוצעה התאמת ציון זיקה.

החוקרים מצאו כי תמותה בבית החולים(9.1% לעומת 11.8%, יחס סיכויים 0.75, p=0.07), רה-וסקולריזציה, שיעורי טיפול תרופתי ואירועים שליליים קליניים משמעותיים היו דומים. באופן דומה, באנשים עם NSTEMI,י1,770 אנשים עם SLE ו-1,775 אנשים ללא SLE עבור התאמת ציון זיקה. בהיבט תמותה בבית החולים, ניתוחי מעקפים, שיעורי התערבות תרופתית ואירועים שליליים קליניים משמעותיים השיעורים היו דומים עבור אנשים עם וללא SLE אך השיעור של צנתורים היה גבוה יותר בקרב אנשים עם SLEי(32.9% לעומת 29.6%, יחס סיכויים 1.16, p=0.04). עבור STEMI ו-NSTEMI עלות האשפוז ומשכו היו דומים עבור שתי הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי אסטרטגיות רה-וסקולריזציות ותוצאי אשפוז היו לרוב דומים באנשים עם וללא SLE שחוו STEMI ו-NSTEMI.

מקור: 

Ando, T. et al. (2018) Journal of the American College of Cardiology. 123(2), 227

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוטם שריר הלב,  לופוס,  תמותה,  צנתור,  תוצאים
תגובות