לזיות אנאליות 14.01.2019

P16 כסמן הביולוגי בדגימות קשקשיות אינטרה-אפיתליאליות

חיוביות צביעה נוגדנית של p16 ודירוג היסטולוגי של לזיות אנאליות אינטרה-אפיתליאליות קשקשיות

P16 הוא הסמן הביולוגי הנחקר ביותר בדגימות קשקשיות אינטרה-אפיתליאליות בצינור האנוגניטלי וכרגע הוא הסמן המומלץ היחיד עבור הערכה היסטולוגית של לזיות אלה.

במחקר זה, החוקרים משתמשים במטה-אנליזה ובסקירה שיטתית כדי להעריך את שיעוריו החיובים של p16 בהתאם לדירוג Anal Squamous Intraepithelial Lesions/Anal Intraepithelial Neoplasiaי(AIN). כחלק מהמחקר שני חוקרים ביצעו חיפוש ב-4 מאגרים אלקטרוניים: PubMed, Web of Sciences, Scopus ו-Embase מהקמתם ועד אוגוסט 2017.

המחקרים שנכללו העריכו את הצביעה הנוגדנית של p16 בדגימות היסטולוגיות של לזיות אנאליות ו/או פרה-אנאליות של תאים אינטרה-אפיתליאליים קשקשיים. נכללו מחקרים שהגדירו תוצאת p16 חיובית כצביעה דיפוזית חיובית עם צביעה גרעינית חיובית או צביעה גרעינית וציטופלזמטית חיובית.

את ניתוח המטה-אנליזה ביצעו החוקרים באמצעות מודל של השפעות אקראיות. 15 מחקרים שכללו 790 דגימות נכללו במחקר זה. החוקרים מצאו שביטוי p16 הוגבר עם החמרה של הדירוג ההיסטולוגי. P16 חיובי נמצא ב-2% של היסטולוגיה נורמלית (רווח בר-סמך 95%:י0.2-5%), ב-12% מהלזיות low-grade squamous intraepithelial lesionsי(LSIL/AIN1) (ללא קונדילומות) (רווח בר-סמך 95%: 2-27%) וב-7% בכל סוגי ה-LSILי(AIN1, LSIL, Condyloma) (רווח בר-סמך 95%: 2-13%).

ביטוי p16 חיובי נמדד ב-76% מהדגימות שהן AIN2 (רווח בר-סמך 95%: 61-88%) וב-90% מהדגימות שהן AIN3 (רווח בר סמך 95%: 82-95%).

עבור לזיות בדרגה גבוהה HSILs - Anal High-Grade Squamous Intraepithelial Lesions, במחקרים שהשתמשו בשיום דו-שכבתי, שיעור הדגימות החיוביות ל-p16 היה 84% (רווח בר-סמך 95%: 66-96%) ועבור כל דגימות HSIL AIN2, AIN2, HSIL ביחד הוא היה 82% (רווח בר-סמך: 72-91%).

מסקנת החוקרים היא שחיוביות של p16 בלזיות אנאליות אינטרה-אפיתליאליות קשקשיות נוטה להיות דומה לטווח המתואר בסרטני צוואר רחם קשקשיים אינטרה-אפיתליאליים. עם זאת, נראה שעבור לזיות אנאליות בדרגה נמוכה שיעורי החיוביות נמוכים יותר.

מקור: 

Albuqurque, A. et al. (2018) Modern Pathology. doi:10.1038/s41379-018-0026-6

נושאים קשורים:  מחקרים,  היסטולוגיה,  Grading,  סרטן,  נוגדנים,  p16,  מטה אנליזה,  סקירה שיטתית
תגובות