בולוס פמפיגואיד 20.01.2019

טיפולים פומים לסוכרת חוץ מ-dipeptidyl peptidase 4 inhibitors אינם גורמים לבולוס פימפגואיד

מחקר זה הראה שאין קשר בין תרופות הסוכרת שנחקרו לסיכון מוגבר להתפתחות BP בחולים פינים

DPP4I אשר מיועדים לטיפול בסוכרת, דווחו עם סיכון גבוה יותר ל-BULLOUS PEMPHIGOIDי(BP). לא בוצע עבודות בעבר שחקרו סיכון של BP בחולים שמטופלים בתרופות סוכרת אחרות.

מטרת המחקר הינה לבדוק קשר בין תרופות סוכרת חוץ מ-DPP4I והתפתחות BP.

במחקר זה, בדקו את השכיחות של סוכרת בחולים עם BP והקשר לשימוש בתרופות לסוכרת (למעט DPP4I, מטפורמין ואינסולין) לבין BP ע"י אנליזה לנתונים (National Finnish registry data) ל-3,397 חולים עם BP ו-12,941 חולים עם BCC כקבוצת ביקורת.

תוצאות הראו 19.6% מחולי BP סובלים מסוכרת סוג 2. באף תרופה מהתרופות שנחקרו לא נראה קשר לסיכון מוגבר להתפתחות BP.

מגבלות המחקר הן: מאחר שהמחקר הזה התבסס על רישום, לא היה ניתן לאמת את מידת הדיוק באבחנה. לא היה ניתן לבדוק את הסיכון של BP בחולים שהשתמשו ב-glucadon like peptide 1 receptor agonist.

לסיכום, מחקר זה הראה שאין קשר בין תרופות הסוכרת שנחקרו לסיכון מוגבר להתפתחות BP בחולים פינים, זאת אומרת שניתן להשתמש בבטיחות בהם בקרב אוכלוסיה זו. הכללת תוצאות אלו לאוכלוסיות אחרות מצריכות עבודות נוספות.

מקור:

Oral diabetes medications other than dipeptidyl peptidase 4 inhibitors are not associated with bullous pemphigoid: A Finnish nationwide case-control study
Varpuluoma et al (2018),Journal of the American academy of dermatology.79(6)

נושאים קשורים:  בולוס פמפיגואיד,  מחקרים,  סוכרת
תגובות