סרקואידוזיס לבבי 20.01.2019

ההשפעה של CRT על עיצוב חדר שמאל באנשים עם סרקואידוזיס לבבי

אין עדות לכך שהתוצאים לאחר השתלת CRT במטופלים עם סרקואידוזיס לבבית פחות טובים מאשר במטופלים עם סיבות אחרות לקרדיומיופתיה שאינה אסכמית

טיפול CRTי- cardiac resynchronization therapy הודגם כבעל השפעה מיטיבה באנשים עם אי ספיקת לב עמידה לטיפול תרופתי. למרות, שהטיפול יעיל במגוון אטיולוגיות לקרדיומיופתיה שאינה אסכמית תפקידה בשיפור עיצוב מחדש (remodeling) ושרידות באנשים עם סרקואידוזיס לבבית אינו מוגדר.

החוקרים ביצעו סקירה רטרוספקטיבית של כלל המטופלים במוסד רפואי בודד עם סרקואידוזיס לבבית אשר עברו השתלת CRT בין השנים 2007-2017. התוצאים באוכלוסייה זו השוו עם התוצאים של עוקבה של מטופלים עם קרדיומיופתיה שאינה אסכמית בשל אטיולוגיה אחרת מסרקואידוזיס.

במהלך תקופת המעקב 19 מטופלים עם סרקואידוזיס לבבית עברו השתלת CRT. הקבוצה הזו הושוותה עם 311 מטופלים קרדיומיופתיה שאינה אסכמית בשל אטיולוגיה אחרת מסרקואידוזיס שעברו גם כן השתלת CRT.

החוקרים מצאו כי CRT שיפר מקטע פליטה של חדר שמאל מ-28.8% ל-35.9% (p<0.05) בסרקואידוזיס לבבית בעוד שהשיפור בקבוצה ללא סרקואידוזיס היה מ-25.0 ל-36.6% (p<0.01).יCRT שיפר באופן מובהק סטטיסטית מקטע פליטה של חדר שמאל במטופלים עם סרקואידוזיס לבבית.

החוקרים מסכמים כי אין עדות לכך שהתוצאים לאחר השתלת CRT במטופלים עם סרקואידוזיס לבבית פחות טובים מאשר מטופלים עם סיבות אחרות לקרדיומיופתיה שאינה אסכמית.

מקור: 

Patel, D. et al. (2018) Journal of the American College of Cardiology. 123(2), 329

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  סרקואידוזיס,  מקטע פליטה של חדר שמאל
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות