ADHD 03.02.2019

השפעה של מתילפנידאט על קישוריות מוחית במשתמשי קנאביס

מתילפנידאט מובילה לשיפור בקישוריות מוחית בקרב משתמשי קנאביס כפי שנמדדה על ידי fMRI ו-PET

טומוגרפיה ממוחשבת. מוח
טומוגרפיה ממוחשבת. מוח

מתילפנידאט (MPH) הינו טיפול קו ראשון ל-ADHD ולעיתים מבוצע בו שימוש לרעה כמגביר קוגניציה. עם זאת, השפעתו על תפקוד מוח אינו ברור לחלוטין. מחקרי MRI תפקודי שבוצעו לאחרונה הדגימו כי MPH משנה חיבוריות קורטיקוסטראטית תפקודית במנוחה (cortico-striatal resting functional connectivity-RFC).

החוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה של MPH על חיבוריות תלמית מאחר והתלמוס משפיע על איתות סטריאטו-קורטיקלי.

החוקרים שיערו כי MPH יגביר חיבוריות תלמית ומטבוליזם וכי תגובה זו תעומם במשתמשי קנאביס. לצורך כך, החוקרים מדדו RFC בשבעה גרעינים בתלמוס באמצעות fMRI ומטבוליזם גלוקוז מוחי באמצעות בדיקת PET ו-FDG ב-16 נבדקים בריאים ו-14 נבדקים עם הפרעת שימוש בקנאביס, פעמיים לאחר טיפול אינבו ופעמיים לאחר MPH במינון 0.5 מ"ג/ק"ג תוך ורידי.

החוקרים מצאו כי MPH הגביר באופן מובהק סטטיסטית קישוריות תלמו-צרבלרית ומטבוליזם צרבלרי באותה מידה בשתי הקבוצות. השוואות בין הקבוצות הדגימו כי במשתמשי קנאביס לעומת משתתפים בריאים, מטבוליזם ב-nucleus accumbens היה נמוך עבור מדידות האינבו וה-MPH וכי MPH הוביל עליות במטבוליזם התלמי שעוממו במשתמשי קנאביס.

כמו כן, קישוריות שלילית מוגברת בין התלמוס ל-accumbens במשתמשי קנאביס חזרה לתקינות לאחר מתן MPH אשר הגביר את המטבוליזם והקישוריות. ההפחתה במטבוליזם ב-accumbens והקישוריות התלמו-אקומבנלית המופרעת במשתמשי קנאביס הייתה בהלימה עם הפגיעה בראקטיביות של מעגל הסיפוק במוח.

החזרה לתקינות של קישוריות תלמו-אקומבנלית על ידי MPH מדגישה את הפוטנציאל הטיפולי של תרופה זו בהפרעת שימוש בקנאביס הדורשת מחקר נוסף.

מקור:

Demiral, S.B. et al. (2018) Neuropsychopharmacology.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  הפרעת קשב וריכוז,  מתיל-פנידאט,  קישוריות מוחית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות