קוליטיס כיבית 03.02.2019

ניבוי תגובה לגולימומב בטיפול בקוליטיס כיבית

בחינת תבנית ביטוי הגנים לקביעת תגובה לטיפול עם גולימומב אצל מטופלים עם קוליטיס כיבית

גולימומב, אנטגוניסט לפקטור נמק של גידולים (Tumor necrosis factor), הינה תרופה יעילה למטופלים עם קוליטיס כיבית ברמה בינונית עד קשה. למרות זאת, יותר מ-50% מהמטופלים אשר מגיבים לתרופה בהתחלה, מפסיקים להגיב במהלך השנה הראשונה של הטיפול.

ביופסיית מעי גס שנלקחה לפני הטיפול, הדגימה תבנית ביטוי גנים שהייתה קשורה לתגובה כתוצאה מטיפול עם אינפליקסימב ולאחר מכן הייתה קשורה להחלמת שכבת המוקוזה כתוצאה מטיפול עם גולימומב.

החוקרים ביצעו מחקר תווית פתוח בשלב 2a שבו השתתפו 103 מטופלים עם גולימומב עם מחלת קוליטיס כיבית ברמה בינונית עד קשה כדי לבחון האם לפי תבנית ביטוי הגנים ההתחלתית אפשר לקבוע האם המטופל יגיע למצב של החלמת המוקוזה, תגובה קלינית והפוגת המחלה, בשבוע 6 ובשבוע 30 של הטיפול.

לפי תבנית ביטוי הגנים ניתן היה לזהות אלו מטופלים ישיגו החלמה של המוקוזה בשבוע השישי לטיפול עם שטח מתחת לעקומה אופיינית למסווג של 0.688 (P = .002) ובשבוע 30 עם שטח מתחת לעקומה אופיינית למסווג של 0.671 (P = .006). התבנית זיהתה מטופלים שהגיעו להחלמת המוקוזה עם רגישות של 87%, אבל סגוליות רק של 34%, מדד זה מגביל את היעילות הקלינית. תבנית ביטוי הגנים ההתחלתית לא זיהתה מטופלים שהגיעו להפוגה קלינית או תגובה קלינית במובהקות סטטיסטית משמעותית.

לסיכום, יש צורך לבצע מחקרים נוספים כדי לאבחן ביו-מרקרים שיוכלו לנבא איזה מטופלים עם קוליטיס כיבית יגיבו לטיפול עם אנטגוניסט לפקטור נמק של גידולים (anti-tumor necrosis factor).

מקור: 

Telesco, S.E. et al. (2018) Gastroenterology. 155(4)

נושאים קשורים:  מחקרים,  PROgECT,  טרנסקריפטומיקה,  תבנית ביטוי גנים,  ניבוי תגובה
תגובות