דרמטיטיס 21.02.2019

אפיון דרמטיטיס לאחר טיפול במעכב PD-1/PD-L1 והקשר לתוצאים אונקולוגיים

דפוסי דרמטיטיס לאחר חשיפה למעכבי PD-1/PD-L1 ותוצאים אונקולוגיים הקשורים לדרמטיטיס

אטופיק דרמטיטיס. אילוסטרציה

תופעות לוואי עוריות נפוצות עם מעכבי מוות מתוכנן 1 (PD-1)/ מוות מתוכנן ליגאנד 1 (PDL). עם זאת, הטבע של תופעת הלוואי העורית הספציפית של דרמטיטיס לא נחקר בקרב מעכבי PD-1/PD-L1 שונים. תוצאים אונקולוגיים אשר עשויים להיות קשורים לדרמטיטיס אינם מאופיינים היטב.

מטרת מחקר זה הינה להעריך את הטבע של דרמטיטיס לאחר חשיפה למעכבי PD-1/PD-L1 ותוצאים אונקולוגיים הקשורים לדרמטיטיס.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי, מקרה-ביקורת, במרכז אקדמי אחד.

הדפוסים ההיסטולוגיים הנפוצים ביותר היו lichenoid dermatitis 50% ו- spongiotic dermatitis 40%. שיעור התגובה הכללי של הגידול היה 65.0% עבור המטופלים ו-17.0% עבור מקרי הביקורת (p=0.0007) (יחס סיכויים, 7.3; רווח בר-סמך 95%, 2.3-23.1). זמן השרידות ללא מחלה וזמן השרידות הכולל היו ארוכים באופן מובהק עבור המקרים מאשר עבור הביקורת על ידי אנליזת קפלן-מאיר (P<0.0001 ו-0.0203, בהתאמה).

לסיכום, דרמטיטיס מסוג Lichenoid ו-spongiotic הקשורה למעכבי PD-1/PD-L1 עשויה להיות סימן של תגובה חיסונית ושיפור תוצאים אונקולוגיים. הערך שלה בניבוי תוצאי סרטן דורש מחקר נוסף באמצעות מחקרים פרוספקטיביים רב-מרכזיים עבור סוגי סרטן ספציפיים.

מקור: 

Lee, C.K.M. et al. (2018) Journal of the American Academy of Dermatology. 79(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוטואימוניות,  דרמטיטיס,  אימונותרפיה,  סרטן עור
תגובות