סרטן ראש-צוואר 04.03.2019

תוצאים בסרטן ראש-צוואר: כימותרפיה, טיפול עם cetuximab וקרינה

האם הוספת כימותרפיה לטיפול עם cetuximab וקרינה יכולה לשפר את התוצאים במקרי סרטן באזור הראש והצוואר?

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את ההשפעה של הוספת כימותרפיה (CT) לטיפול עם cetuximab וקרינה (RT; CT- cetux-RT) בהשוואה לטיפול עם cetuximab וקרינה (cetux-RT) במקרים של סרטן מקומי מתקדם של תאי קשקש באזור הראש והצוואר (LA-SCCHN - locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck).

החוקרים ביצעו ניסוי אקראי בשלב 3 בו השתתפו מטופלים עם LA-SCCHN, בשלב 3 או 4, N0-2b שלא עברו ניתוח וללא גרורות מפושטות. המשתתפים קיבלו טיפול יומי עם קרינה עד 70 גריי יחד עם מנה שבועית של cetuximab או מנה שבועית של cetuximab ו-carboplatin ו-fluorouracil (שלושה מחזורים).

על מנת לזהות את יחס הסיכונים (HR – hazard ratio) של 0.64 עבור שרידות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression free survival) בעוצמה של 85% ברמת מובהקות דו צדדית של P=0.05, היה צורך ב-203 מטופלים בכל זרוע במחקר.

החוקרים חילקו 406 מטופלים באופן אקראי לשתי קבוצות. קבוצה אחת הייתה CT-cetux-RT  והשנייה הייתה cetux-RT. החוקרים יצרו איזון בין הקבוצות מבחינת המאפיינים של המטופלים ושל הגידול, כולל התחשבות בסטטוס p16. לאחר תקופת מעקב עם חציון של 4.4 שנים, ה-HR עבור PFS היה טוב יותר בזרוע ה-CT-cetux-RTי(HR 0.73 ; רווח בר סמך 95%= 0.57-0.94; P=0.015), עם שיעורי PFS לשלוש שנים של 52.3% ו-40.5% וחציון PFS של 37.9 ו-22.4 חודשים בקבוצות ה-CT-cetux-RT וה-cetux-RT, בהתאמה.

תוצאות המחקר הראו גם כי ה-HR לבקרה מקומית היה 0.54 (רווח בר סמך 95% = 0.38-0.76; P< 0.001) לטובת קבוצת ה-CT-cetux-RT. היתרון הזה נצפה ללא קשר לסטטוס ה-p16 בממאירות של הלוע.

החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בהקשר של השרידות הכוללת (HR 0.80 ; P=0.11) ושיעור הגרורות המרוחקות (HR 1.19 ; P=0.50). בנוסף, החוקרים הראו שלמטופלים מקבוצת ה-CT-cetux-RT, בהשוואה לאלה מקבוצת ה-cetux-RT, הייתה היארעות גבוהה יותר של דלקת בחלל הפה (mucositis) (73% בהשוואה ל-61%, בהתאמה; P=0.14) ויותר אירועי אשפוז בעקבות רעילות הטיפול (42% בהשוואה ל-22%, בהתאמה; P< 0.001).

החוקרים הסיקו כי הוספת carboplatin ו-fluorouracil לטיפול cetux-RT משפרת את ה-PFS ואת הבקרה המקומית של הגידול, ללא הטבה מובהקת בשרידות. למיטב ידיעת כותבי המאמר, מדובר בעדות הקלינית הראשונה ליתרון של העצמת הטיפול באמצעות שימוש ב-cetux-RT כבסיס הטיפול במקרי LA-SCCHN.

מקור: 

Tao, Y. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,31.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ראש צוואר,  כימותרפיה,  ניסוי אקראי,  סטטוס p16,  שרידות כוללת,  שרידות ללא התקדמות מחלה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות