השראת לידה 05.03.2019

כיווץ שריר ה-Levator Ani בזמן ביצוע וולסלבה בהשראת לידה

כיווץ שריר ה-Levator Ani בזמן ביצוע וולסלבה קשור להארכת השלב השני בלידה בנשים בהשראת לידה

וולסלבה לרוב מובילה להרפיית שריר ה-Levator Ani, שעוטף את החלק המציג בלידה (Presenting Part), אך בחלק מהנשים ביצוע פעולה זו מלווה בכיווץ השריר הנ"ל. המשמעות של כיווץ זה על תוצאי לידה בנשים שעוברות השראת לידה טרם הוערך. מטרת המחקר הייתה להעריך תופעה זו, במיוחד בשלב הלידה השני, בנשים בלידה ראשונה שעוברות השראת לידה.

נעשה שימוש במכשיר על-קול שהונח על הפרינאום (Transperineal Ultrasound) כדי להעריך את הקוטר של המרווח בשריר ה-Levator מקדימה לאחור (Anteroposterior Hiatus), בזמן מנוחה ובזמן כיווץ מקסימלי, בקבוצת נשים בלידה ראשונה שעברו השראת לידה בשני בתי חולים אוניברסיטאיים שלישוניים. הקשר בין קוטר המרווח לכיווץ השריר בזמן וולסלבה לבין תצורת הלידה ומשכי לידה שונים הוערך.

בסך הכל, 138 נשים השתתפו במחקר. קוטר גדול של המרווח היה קשור במשך קצר יותר של שלב הלידה השני (r= -0.230, p=0.021) ומשך קצר יותר של השלב השני הפעיל (p=0.001, r=-0.338).

בנשים עם שריר שהתכווץ בזמן וולסלבה נצפה משך ארוך באופן משמעותי של השלב השני הפעיל (56 ± 60 לעומת 16 ± 25 דקות, p<0.001). רגרסיה מסוג COX, שתוקננה לגיל האם ושימוש בהרדמה אפידורלית, הדגימה קשר בין הפעלת שריר ה-Levator ani והארכת שלב הלידה השני (יחס סיכונים 2.085, רווח בר-סמך 95%: 1.158-3.752, p=0.014).

לא נראה הבדל משמעותי בין נשים שעברו ניתוח קיסרי (46 נשים) בהשוואה לנשים שילדו בלידה נרתיקית (92 נשים) בכל הקשור לקוטר המרווח במנוחה ובזמן וולסלבה. כמו כן, בקרב שתי קבוצות אלו לא נראה הבדל בהיארעות הפעלת השריר בזמן וולסלבה (10/46 לעומת 15/92, p=0.49).

מקור: 

Kamel R. et al (2019). AJOG Volume 220, Issue 2, Pages 189.e1–189.e8;

נושאים קשורים:  מחקרים,  השראת לידה,  שלב שני,  הקצאה אקראית
תגובות