סרטן הערמונית 18.03.2019

התפקיד האבחנתי של mpMRI בניבוי אבחנה עתידית של סרטן הערמונית

באיזה אופן ניתן לקבוע על אילו מטופלים עם PSA מוגבר וביופסיה שלילית לעבור ביופסיה נוספת ובאילו מטופלים הסיכון נמוך יותר ואין בכך צורך

אף על פי ש-PSA - Prostate Specific Antigen מוגבר מעלה את הסיכון לכך שקיים גידול סרטני בבלוטת הערמונית, יש גברים רבים עם PSA מוגבר באופן קבוע וביופסיות שליליות מבלוטת הערמונית. לאחרונה, שיטת ה-mpMRI - multiparametric MRI הראתה יכולות מבטיחות באבחון של סרטן הערמונית.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את התפקיד האבחנתי של mpMRI בניבוי אבחנה עתידית של סרטן הערמונית בקרב גברים עם ביופסיה שלילית.

במחקר נכללו כל הגברים שהיו בעלי ביופסיה שלילית, PSA מוגבר ועברו mpMRI. החוקרים תיעדו את הגיל, ה-PSA וה-PSAd - PSA density של כל המשתתפים במחקר. הפתולוגיות שזוהו באמצעות ה-mpMRI סווגו לפי שיטת ה-PI-RADS 2.

336 גברים עם ביופסיה שלילית עברו הדמיה באמצעות mpMRI, כאשר מתוכם 108, 111, 76 ו-41 גברים עברו ביופסיה אחת, שתיים, שלוש וארבע, בהתאמה. מתוך 228 גברים שעברו יותר מביופסיה אחת, 115 אובחנו בסרטן הערמונית באמצעות ביופסיות נוספות.

החוקרים מצאו כי מטופלים מבוגרים יותר עם PSA ,PSAd ותוצאות PIRADS גבוהות יותר היו בעלי סיכון מובהק להתקדם לסרטן, אך נמצא כי רק PSAd ו-PIRADS גבוהים היו קשורים באופן מובהק לסוגי סרטן בעלי משמעות קלינית.

עבור סוגי סרטן בעלי משמעות קלינית נמצא כי הרגישות והסגוליות של ציון PI-RADS היו 86% ו-45%, בהתאמה, וה-NPV היה 87.6%. כאשר הוסיפו גם PSAd, ה-NPV עלה ל-93%.

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי גברים עם ביופסיה שפירה ו-PSAd < 0.15 יחד עם ציון PI-RADS נמוך לא זקוקים לביופסיה נוספת. ציון PI-RADS הוא בעל רגישות גבוהה באבחון סוגי סרטן ערמונית בעלי חשיבות קלינית ולכן יש להמליץ למטופלים עם ביופסיה שפירה וציון גבוה לעבור ביופסיה חוזרת.

מקור: 

Kotb, A.F. et al. (2018) World Journal of Urology 36,12.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הערמונית,  ביופסיה שלילית,  צפיפות PSA,  MRI רב פרמטרים,  PI-RADS.
תגובות