חיסונים 18.03.2019

בטיחות במתן חיסון זוסטר רקומביננטי אדג'ובנטי במקביל לחיסון פוליסכרידי של פנאומוקוק 23

מחקר זה בדק את האימונוגניות והבטיחות של חיסון זוסטר רקומביננטי אדג'ובנטי (RZV), כאשר המנה הראשונה ניתנה במקביל לחיסון פוליסכרידי של פנאומוקוק נגד 23 זנים

חיסון (אילוסטרציה)
חיסון (אילוסטרציה)

מחקר זה בדק את האימונוגניות והבטיחות של חיסון זוסטר רקומביננטי אדג'ובנטי (RZV), כאשר המנה הראשונה ניתנה במקביל לחיסון פוליסכרידי של פנאומוקוק נגד 23 זנים (23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine ;PPSV23). המחקר בדק את מתן החיסונים במבוגרים, בגילאי 50 ומעלה.

במחקר תווית פתוחה שנערך בכמה מרכזים רפואיים במקביל, המשתתפים עברו חלוקה אקראית ביחס של 1:1, כדי לקבל את החיסונים באחד משני פרוטוקולים. פרוטוקול ראשון, כלל מנה ראשונה של RZV ו-PPSV23, שניתנו יחד ביום אפס, כאשר המנה השנייה של RZV ניתנה בחודש השני (קבוצת השילוב).

פרוטוקול שני כלל PPSV23 הניתן ביום אפס ואילו המנה הראשונה של RZV ניתנה בחודש השני, כאשר המנה השנייה של RZV ניתנה בחודש הרביעי (קבוצת הביקורת). הנתונים הראשוניים שנבדקו, היו שיעור התגובה ל-RZV בקבוצת השילוב וכי תגובת הנוגדנים ל-RZV ו-PPSV23 אינה נחותה בקבוצת השילוב. הנתונים נבדקו בהשוואה לקבוצת הביקורת. בהמשך, נתונים של אימונוגניות תגובתית ובטיחות הוערכו גם כן.

במסגרת המחקר התחסנו 865 מטופלים (קבוצת השילוב 432, קבוצת הביקורת 433). תוצאות המחקר הדגימו, כי שיעור התגובה לחיסון ה-RZV היה מעל 98% בשתי הקבוצות. כמו כן, נמצא כי תגובה חיסונית הומוראלית למתן בו-זמנית של PPSV23 ו-RZV איננה נחותה לתגובה שנצפתה במתן רציף.

כל שלושת המדדים הראשוניים שנבדקו מבחינת אימונוגניות תאמו לציפיות. סימפטומים מקומיים, המתפתחים לאחר מתן מנה ראשונה של RZV, דווחו באחוזים זהים מהמשתתפים בשתי הקבוצות. סימפטומים כלליים, דווחו בתדירות גבוהה יותר כאשר המנה הראשונה של RZV ו-PPSV23 ניתנו במקביל. לאחר מתן המנה השנייה של RZV, לא נצפו הבדלים כלל בין שתי הקבוצות.

מסקנת המחקר היתה כי אין הפרעה חיסונית בין RZV ו-PPSV23 כאשר הם ניתנים במקביל, כפי שנצפה במבוגרים בגילאי 50 ומעלה. בנוסף, לא זוהו בעיות כלל בנושא הבטיחות של חיסונים אלו.

מקור:

Maréchal C. et al. (2018) Vaccine. 36, 4278

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסונים במבוגרים,  פנאומוקוק,  הרפס זוסטר
תגובות