אי-ספיקה מיטרלית 02.04.2019

מחקר היתכנות ראשוני לתותב מיטרלי חדש המוכנס בצנתור

תוצאות לאחר מעקב נרחב ב-100 המטופלים הראשונים שעברו החלפת מסתם מיטרלי באמצעות צנתור עם תותב חדש

ניתוח (אילוסטרציה)
ניתוח (אילוסטרציה)

החלפת המסתם המיטרלי (הנקרא גם המסתם הצניפי) באמצעות צנתור (transcatheter mitral valve replacement, TMVR) הינו טיפול המתפתח במהירות. המעקב הקיים אחרי מטופלים שעברו החלפת מסתם מיטרלי באמצעות צנתור הינו מוגבל מבחינת משך ומספר מטופלים. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את התוצא לאחר מעקב נרחב, ב-100 המטופלים הראשונים שעברו החלפת מסתם מיטרלי באמצעות צנתור, עם התותב החדש.

במסגרת מחקר ההיתכנות הגלובלי, נרשמו למחקר מטופלים סימפטומטיים עם אי-ספיקה מיטרלית (תחזרת צניפית) ראשונית או שניונית, אשר נמצאו בסיכון גבוה לניתוח או עם מניעה מניתוח. 100 המטופלים הראשונים שטופלו במסגרת מחקר זה נבדקו. נבחן התוצא הקליני כפי שנצפה במהלך המעקב הקליני האחרון שבוצע, באופן בלתי תלוי.

במסגרת מחקר העוקבה (גיל ממוצע 8.1 ± 75.5; 69% גברים), נמצאה שכיחות גבוהה של סימפטומים בעקבות אי ספיקת לב חמורה (66%), תפקוד לקוי של חדר שמאל (ממוצע מקטע פליטה 9.6% ± 46.4) ותחלואה (ארגון מנתחי חזה [Society of Thoracic Surgeons] קבע צפי סיכון לתמותה של 5.7% ± 7.8). לא תועדה כלל תמותה תוך-פרוצדורלית. תואר מקרה אחד של דימום מסיבי בחוד הלב bleeding) apical). לא תועד כלל צורך בכניסה לניתוח דחוף או צורך במכונת לב-ריאה. הצלחה טכנית נצפתה ב-96%. שיעור התמותה והשבץ לאחר 30 יום היה 6% ו-2%, בהתאמה. השרידות לאחר שנה ללא מחלה מכל הסיבות (all-cause) הייתה 72.4% (רווח בר-סמך 95%; 80.4% - 62.1%).

ב-84.6%, מקרי התמותה היה בעקבות גורמים לבביים. מבין השורדים לאחר שנה, 88.5% היו בדרגת NYHA I או NYHA IIי(New York Heart Association Function Class). כמו כן, שיפור במרחק ההליכה תוך 6 דקות (p<0.0001) ושיפור במדדים של איכות חיים (p=0.011), נצפה ב-73.4% מהמטופלים ששרדו. הניקוד בשאלון The Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire השתפר ב-10 נקודות ומעלה.

במחקר זה של החלפת מסתם מיטרלי באמצעות צנתור, אשר הינו הניסיון המעשי הגדול ביותר שקיים עד היום בנושא, נמצא כי התותב החדש הינו אפקטיבי כטיפול להסרת אי-ספיקה מיטרלית ושיפור סימפטומים. תוצאות אלה הודגמו יחד עם פרופיל בטיחותי קביל. מחקר נוסף נדרש על מנת לייעל את ההשפעה על שרידות בטווח הארוך.

מקור: 

Sorajja P. et al. (2019) Journal of the American College of cardiology. 73, 1250

נושאים קשורים:  קרדיולוגיה,  אי ספיקה מיטרלית,  צנתור,  תותב,  החלפת מסתם,  אי ספיקת לב,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
03.04.2019, 13:46

האם מבצעים את הניתוח בארץ?