שבץ איסכמי 08.04.2019

גלוקוקורטיקואידים והסיכון לאירועים במערכת הלב וכלי הדם בחולים עם שבץ איסכמי

במטופלים שלקו בשבץ איסכמי ונטלו גלוקוקורטיקואידים סמוך לאשפוזם נמצא סיכון מוגבר לאוטם לבבי ולתסחיף פקיקי

שבץ מוחי (אילוסטרציה)
שבץ מוחי (אילוסטרציה)

למטופלים הנוטלים גלוקוקורטיקואידים ישנם שיעורי תמותה גבוהים יותר לאחר שבץ מוחי. עם זאת הגורמים הקליניים שמובילים לתמותה במצבים אלה, עדיין אינם מובנים. מטרת המחקר הייתה לבחון את הסיכון לאירועים במערכת הלב וכלי הדם במטופלים עם שבץ איסכמי אשר נוטלים גלוקוקורטיקואידים.

במחקר עוקבה (Cohort) מבוסס אוכלוסיה שבוצע בדנמרק, השתמשו החוקרים ברשומות רפואיות מרחבי המדינה. ראשית, זוהו כל המטופלים שאושפזו עם שבץ איסכמי בפעם ראשונה (בין השנים 2004-2013). לאחר מכן חולקו לשלוש קטגוריות, על פי נטילת גלוקוקורטיקואידים – קבוצה שנטלה תרופות אלו לאחרונה (מרשם אחרון ≤ 90 יום לפני האשפוז), קבוצה שנטלה תרופות אלו בעבר וקבוצה אחרונה שלא נטלה תרופות אלו כלל. המטופלים שלא נטלו גלוקוקורטיקואידים כלל, שימשו להשוואה. דרך קטגוריות אלו, נלמדו הסיכונים לחזרה של שבץ איסכמי. כמו גם הסיכונים לשבץ המורגי, אוטם לבבי ותסחיף פקיקי, הקשורים לנטילת גלוקוקורטיקואידים.

תחלואה נלווית ושימוש בתרופות נוספות הובאו בחשבון על ידי שימוש במודל רגרסיה להערכת סיכון יחסי מסוג קוקס. הותאמו יחסי הסיכונים לשנה אחת (adjusted 1-year Hazard ratios), רווח בר-סמך 95%.

במחקר זה נמצאו 98,487 מטופלים עם שבץ איסכמי בפעם הראשונה (מתועד). בקבוצת המטופלים שנטלה גלוקוקורטיקואידים לאחרונה, ההיארעות המצטברת לחזרה של שבץ איסכמי במשך שנה אחת היתה 16.4%. לעומת זאת, בחולים אלה נצפה סיכון נמוך לשבץ המורגי (0.46%), אוטם לבבי (1.35%) או תסחיף פקיקי (0.98%).

עוד נמצא בקבוצת המטופלים שנטלה גלוקוקורטיקואידים לאחרונה יחס סיכון גבוה לאוטם לבבי (1.32, רווח בר-סמך 95% 0.98-1.76) ולתסחיף פקיקי (1.39, רווח בר-סמך 95% 0.99-1.94). לעומת זאת, הסיכון לשבץ המורגי היה מופחת (יחס סיכון 0.60, רווח בר-סמך 95% 0.38-0.93) ולא נמצא קשר לחזרה של שבץ איסכמי (יחס סיכון 1.01, רווח בר-סמך 95% 0.94-1.09).

מסקנת החוקרים היתה כי במהלך השנה הראשונה לאחר שבץ איסכמי קיים סיכון מוגבר לאוטם לבבי ותסחיף פקיקי במטופלים שנטלו גלוקוקורטיקואידים סמוך לאשפוזם. אך עם זאת, נטילת גלוקוקורטיקואידים סמוך לאשפוז במטופלים אלה הראתה קשר לסיכון מופחת ללקות בשבץ המורגי ואילו הסיכון לשבץ איסכמי חוזר לא הושפע כלל.

מקור:

Sundbøll J. et al. (2108) Journal of Thrombosis and Haemostasis. 16, 2175.

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלוקוקורטיקואידים,  שבץ מוחי,  אוטם לבבי,  תסחיף פקיקי
תגובות